Thomas Bisgaard

Skrevet den. 10. august 2023

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Medlem
Kultur, Fritid & Turisme Næstformand
§ 17, stk. 4 - Bevæg dig for livet Medlem
Andre udvalg

Folkeoplysningsudvalget

Medlem
Kulturregion Midt- og Vestsjælland (Kulturgruppen) Medlem
Handicaprådet Stedfortræder for Sine Gormsen
Børn og Unge-udvalget Stedfortræder for Mikael Ralf Baade Larsen
Valgbestyrelsen ved skolevalgsbestyrelsen Medlem - Kirke Hyllinge skole 
Valgbestyrelsen Køge-Kredsen Stedfortræder for Connie B. Jensen