Bente Blumensaat

Skrevet den. 10. august 2023

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Medlem
Børn & Ungdom Næstformand
Erhverv, Klima & Lokal udvikling Medlem
§ 17, stk 4 - Bevæg dig for livet  Medlem
Andre udvalg
Lejre-Bramsnæs Almennyttige Boligselskab Medlem
Handicaprådet Stedfortræder for Susanne Borup
Fondsbestyrelsen Vestervang Medlem
Landdistrikternes Fællesråd

Stedfortræder for Susanne Borup