Carsten Rasmussen

Skrevet den. 2. september 2022

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Medlem
Økonomiudvalget Medlem

 

Andre udvalg
Valgbestyrelsen ved kommunale valg Medlem
KLs delegeretmøde Stemmeberettiget
ROMU Medlem
FORS Holding A/S Medlem