Connie Birthe Jensen

Skrevet den. 10. august 2023

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Medlem
Social, Sundhed & Ældre

Næstformand

Job, Arbejdsmarked & Integration Næstformand
§ 17, stk. 4 - Bevæg dig for livet  Medlem
Andre udvalg
Køge-kredsens valgbestyrelse Medlem
Ungdomsskolens bestyrelse Stedfortræder for Irene Porse
Valgbestyrelsen for kommunale valg Stedfortræder for Carsten Rasmussen
Handicaprådet Medlem