Connie Birthe Jensen

Skrevet den. 20. februar 2024

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Medlem
Social, Sundhed & Ældre

Næstformand

Job, Arbejdsmarked & Integration Næstformand
Andre udvalg
Køge-kredsens valgbestyrelse Medlem
Ungdomsskolens bestyrelse Stedfortræder for Irene Porse
Valgbestyrelsen for kommunale valg Stedfortræder for Carsten Rasmussen
Handicaprådet Medlem