Claus Jørgensen

Skrevet den. 1. januar 2024

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Medlem
Trafik, Miljø & Byggeri Næstformand
Job, Arbejdsmarked & Integration Medlem
Andre udvalg

Grønt Råd

Medlem

Valgbestyrelsen for kommunale valg

Stedfortræder for Mikael Ralf Baade Larsen

KL’s delegeretmøde

Stedfortræder for Mikael Ralf Baade Larsen som stemmeberettiget 

Handicaprådet

Stedfortræder for Connie B. Jensen