Mikael Ralf Baade Larsen

Skrevet den. 1. januar 2024

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Medlem
Økonomiudvalget Medlem
Andre udvalg

Valgbestyrelsen Køge-Kredsen

Medlem
KLs delegeretmøde Stemmeberettiget
Valgbestyrelsen ved kommunale valg Medlem
Børn og unge-udvalget Medlem