Flemming Damgaard Larsen

Skrevet den. 1. januar 2024

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Medlem
Økonomiudvalget Medlem
Social, Sundhed & Ældre Medlem
Andre udvalg
Køge-kredsens valgbestyrelse Stedfortræder for Tina Mandrup
Valgbestyrelsen ved kommunale valg Medlem
KL’s delegeretmøde Stedfortræder for Tina Mandrup som stemmeberettiget
Nationalparken Skjoldungernes Land Indstillet som medlem
Landdistrikternes Fællesråd Medlem