Henning Nielsen

Skrevet den. 1. januar 2024

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Medlem
Børn & Ungdom Medlem
Social, Sundhed & Ældre Medlem
Andre udvalg
ROAR-fonden Medlem

VOS

Suppleant for Jens K. Jensen
Handicaprådet Stedfortræder for Birgitte Schytte
Roskildehjemmets bestyrelse Medlem

Den selvejende institution almene OK-boliginstitution Bramsnæsvig

Stedfortræder for Birgitte Schytte

CAFA

Medlem