Klimaskovudvalget

Klimaskov syd for Lejre by skal skabes med inddragelse fra interessenter via Klimaskovudvalget.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at rejse otte hektar klimaskov syd for Lejre By. 

I processen med at udarbejde et projektforslag ønsker Kommunalbestyrelsen at
inddrage foreninger, borgergrupper, naboer og interessenter for at sikre, at den
kommende klimaskov skabes i tæt samarbejde mellem borgerne og politikerne i Lejre
Kommune.

For at sikre en god proces oprettes et § 17, stk. 4-udvalg*,som kaldes ”Klimaskovudvalget”.
Læs udvalgets kommissorium her

Se den politiske behandling her