Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling

Grethe Saabye (C) er formand for Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling.

Medlemmer: