Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Birgitte Schytte (C) er formand for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Medlemmer: