Grønt Råd rådgiver Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri, og er et forum for grønne partnerskaber.

Rådet rådgiver Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri i generelle og/eller principielle spørgsmål, der vedrører administration af Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven og Lov om miljømål. Derudover formidler de information inden for disse områder mellem Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri og interesse-, bruger- og erhvervsorganisationer.

Medlemmerne af Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri er automatisk medlemmer i Grønt Råd. Formanden for Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri er formand for Grønt Råd. 

Luk alle
Åben alle

Hvem er medlem

Kommunalbestyrelsesmedlemmer 
i perioden 2022-2025
Mail
Formand: Bjørn Lykke Sørensen, Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri blys@lejre.dk
Claus Jørgensen, Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri cljo@lejre.dk
Lars Kimer Mortensen, Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri lakmo@lejre.dk
Jens K. Jensen, Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri jenj@lejre.dk
Martin Stokholm, Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri mast@lejre.dk
Medlemmer i Grønt Råd: Mail
Danmarks Jægerforbund, Karsten Villumsen ikvillumsen@gmail.com
Danmarks Naturfredningsforening, Ebbe Nordbo ebbenordbo@outlook.com
Dansk Ornitologisk Forening, Søren Peter Pinnerup s.p.pinnerup@googlemail.com
Dansk Skovforening, Johan Scheel johan.scheel@ryegaard.dk
Dansk Sportsfiskerforbund, Kim Jørgensen lundras59@gmail.com
Familielandbruget, Ole Theill Knudsen ole@gundested-camping.dk
Friluftsrådet roskilde@friluftsraadet.dk
Landboforeningen Gefion, Per Thomasen

mail@pthomasen.dk

Lejre Klimagruppe - de grønne rødder, Philip Greve philipgreve@yahoo.dk
Nationalpark Skjoldungernes Land, Malene Bendix npskjold@danmarksnationalparker.dk
Naturstyrelsen Vestsjælland, Jens Peter Simonsen jps@nst.dk
Naturvejlederforeningen i Danmark, Louise Liv Holm liv@wedonature.dk
Holbæk og Omegns Biavlerforening, Thomas Vilhelmsson bestyrelse@holbaekbiavlere.dk

saxtorph@hotmail.com
Ruth Bjerregaard, afdelingsleder, Natur og Miljø, Lejre Kommune rubje@lejre.dk
   

Referater

 

    Referater

      2024