Handicapprisen 2023

Lejre Kommunes Handicapråd uddeler hvert år en Handicappris. Prisen uddeles i år den 2. december. 

Formålet med Handicapprisen er at påskønne det ekstraordinære gode arbejde for personer med handicap og deres vilkår i Lejre Kommune. Endvidere skal prisen sætte fokus på arbejdet med at skabe lige vilkår for personer med handicap i Lejre Kommune.

Med prisen følger et diplom og 5.000 kroner.   

Alle foreninger, organisationer og enkeltpersoner kan indstille kandidater   

Sidste frist for indstilling af kandidater er den 26. oktober 2023. Send indstillingen pr. mail til tfni@lejre.dk eller med post til Lejre Kommunes Handicapråd, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø, Att: Tina F. Nicolaisen. 

Forudsætningen for at modtage prisen er en særlig indsats for handicapsagen i kommunen.

Se Retningslinjerne for prisen 

Se hvem der tidligere har modtaget prisen