Vederlag - hvad får man i løn som politikker?

Her kan du se en oversigt over, hvad borgmester og politikere får i vederlag fra Lejre Kommune.

Nedenstående beløb er gældende fra den 1. april 2024.

Funktion

Brutto pr. måned

Brutto pr. år

Borgmestervederlag

                      86.674,92

         1.040.099,04

Viceborgmester

                        8.667,49

           104.009,88

Udvalgsformand

                      13.763,98

         165.167,76

Udvalgsmedlem

                        3.440,99

           41.291,88

Økonomiudvalgsmedlem

                        5.157,16

           61.885,92

Kommunalbestyrelsesmedlem

8.795,56

           105.546,73

Medlem af Børn og Ungeudvalget

1.239,45

14.873,40

Tillægsvederlag (hvis du har hjemmeboende børn under 10 år)

 

         1.360,88

           16.330,59

 

Vederlag/honorar til kommunalbestyrelsesmedlemmerne for kommunalt udpegede poster

Kommunalbestyrelsen har oplysningspligt vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmers vederlag jf. lov om kommunernes styrelse § 16 e.

Pligten til offentliggørelse gælder for de vederlag/honorarer, som kommunalbestyrelsesmedlemmet modtager for udførelse af hverv, som medlemmet er udpeget eller valgt til af Kommunalbestyrelsen.

Offentliggørelsen af vederlag/honorarer for et kalenderår skal ske inden udgangen af først kvartal i året efter.

Luk alle
Åben alle

Oversigt over vederlag for kommunalt udpegede poster i 2023

Oversigt over vederlag for kommunalt udpegede poster i 2023

Følgende kommunalbestyrelsesmedlemmer har modtaget vederlag i 2023. 

2023

Vederlag

Bjørn Lykke Sørensen (C)

ARGO: 3.115 kr.

Andel:  15.500 kr.

Tina Mandrup (V)

Hjemmeværnets Distriktsudvalg: 880 kr.

Gate21: 7.500 kr.

Carsten Rasmussen (A)

Fors: 35.000 Kr.

Jens Kristian Jensen (V)

Fors: 35.000 kr.

Ida Dyhr (C)

Hvalsø Kraftvarmeværk: 3.685,29 kr.