Vederlag - hvad får man i løn som politikker?

Her kan du se en oversigt over, hvad borgmester og politikere får i vederlag fra Lejre Kommune.

Funktion

Brutto pr. måned

Brutto pr. år

Borgmestervederlag

                      80.972

         971.661

Viceborgmester

                        8.097

           97.166

Udvalgsformand

                      12.858

         154.300

Udvalgsmedlem

                        3.215

           38.575

Økonomiudvalgsmedlem

                        4.818

           57.814

Kommunalbestyrelsesmedlem

8.224

           98.687

Tillægsvederlag (hvis du har hjemmeboende børn under 10 år)

                        1.302

           15.629

 

Vederlag/honorar til kommunalbestyrelsesmedlemmerne for kommunalt udpegede poster

Kommunalbestyrelsen har oplysningspligt vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmers vederlag jf. lov om kommunernes styrelse § 16 e).

Pligten til offentliggørelse gælder for de vederlag/honorarer, som kommunalbestyrelsesmedlemmet modtager for udførelse af hverv, som medlemmet er udpeget eller valgt til af Kommunalbestyrelsen.

Offentliggørelsen af vederlag/honorarer for et kalenderår skal ske inden udgangen af først kvartal i året efter.

Luk alle
Åben alle

Oversigt over vederlag for kommunalt udpegede poster i 2022

Oversigt over vederlag for kommunalt udpegede poster i 2022

Følgende kommunalbestyrelsesmedlemmer har modtaget vederlag i 2022. 

2022

Vederlag

Bjørn Lykke Sørensen (C)

ARGO: 4.400 kr.

Andel: 10.750 kr.

Tina Mandrup (V)

Hjemmeværnets Distriktsudvalg: 880 kr.

Carsten Rasmussen (A)

ARGO: 32.083 Kr.

Ivan Mott (Ø)

Sampensions repræsentantskab: 800 kr.