Ukraine

Lejre Kommune forbereder sig på at kunne hjælpe de ukrainske flygtninge, som vi forventer vil komme hertil.

Et flertal i Folketinget har vedtaget en særlov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Den betyder blandt andet, at ukrainere, der er fordrevet på grund af Ruslands invasion af Ukraine, kan søge opholdstilladelse efter et ansøgningsskema, som kan findes på www.nyidanmark.dk/ukraine

Borgerservice kan hjælpe med at udfylde ansøgningen. Ring på 46 46 46 46 for at bestille tid.

Ukrainere kan også få hjælp af Lejre flygtningevenner ved at henvende sig til Normann Errebo på normann.errebo@outlook.dk 

Læs mere om den lokale indsats for ukrainere i Lejre Kommune på denne side. Siden opdateres løbende.

Luk alle
Åben alle

Hvad gælder for ukrainske statsborgere i Danmark

Udlændingestyrelsen og SIRI har publiceret en informationsside målrettet ukrainske statsborgere. Siden indeholder relevante oplysninger til ukrainske statsborgere, der enten er i Danmark eller som ønsker at komme til Danmark, om bl.a. muligheden for at bevare eller få opholdstilladelse.

Det er også på denne side, at du kan finde ansøgningsskema til opholdstilladelse for ukrainske statsborgere.

Læs mere om hjælp til ukrainske statsborgere i Danmark

Read about help for displaced ukrainians (English)

Hvis du vil hjælpe ukrainere i Lejre Kommune

Vi kan få brug for din hjælp til indkvartering af ukrainske flygtninge. Hvis du ønsker at stille en bolig til rådighed, er du velkommen til at kontakte os på IntegrationUA@lejre.dk 

I mailen må du give os følgende oplysninger:

  • Adresse
  • Størrelse / kapacitet
  • Kontaktoplysninger
  • Evt. andre relevante oplysninger

Vi noterer din henvendelse, og du vil blive kontaktet, hvis der bliver behov for at gøre brug af din bolig.

Vi er især interesseret i lejemål og boliger, der kan stilles til rådighed i to år. Det kunne fx være en førstesal, en længe eller et sommerhus.

Du kan også følge med i Facebookgruppen "Lejre Hjælper Ukrainere", som er et frivilligt netværk, der hjælper ukrainere, der opholder sig i Lejre Kommune.

Dansk Flygtningehjælp har en side med svar på ofte stillede spørgsmål om ukrainere i Danmark.

Har du fordrevne ukrainere boende, og brug for tilskud til kost og logi?

Hvis du har fordrevne ukrainere indkvarteret i din bolig, og har behov for økonomisk støtte til kost og logi, så har du mulighed for at anmode om hjælp til kost og logi.

Du kan anmode om hjælp til kost og logi fra indkvarteringsdatoen til der er givet midlertidig opholdstilladelse.

Det er en betingelse for udbetaling af støtte til kost og logi, at der er søgt opholdstilladelse eller bliver søgt opholdstilladelse indenfor 5 hverdage.

Den økonomiske kompensation i Lejre Kommune:

Kost = 56 kr. pr. døgn pr. person
Logi = 40 kr. pr. døgn pr. person

Kompensation udbetales til dig som logivært, og du kan finde ansøgningsskema her (link til vedlagte skema).

Vær opmærksom på krav til dokumentation, som fremgår af skemaet.

Du kan anmode om støtte til kost og logi bagudrettet, og skal aflevere nyt skema for hver periode (dokumentation vedlægges kun 1. gang).

Anmodning om tilskud til kost og logi 

Indskrivning i dagtilbud og skole

Dagtilbud
Borgere, der er omfattet af særloven om Ukraine og søger om dansk ophold, er omfattet af pasningsgarantien i forhold til børn i dagtilbudsalderen. Forældre til børn, der gerne vil benytte sig af Lejre Kommunes dagtilbud, skal henvende sig i Pladsanvisningen.
Find kontaktoplysninger. 

I Lejre kommune opretter vi foreløbig to ekstra dagtilbudsgrupper, der er målrettet børn fra Ukraine. Det sker i Tusindfryd, der er beliggende i Kr. Såby og i Birken, der er beliggende ved Sæby. 

I takt med at vi får viden om antal børn, der har behov for pasning og deres bopæl vurderer vi pasningssituationen.

Folkeskoler
Borgere, der er omfattet af særloven om Ukraine og søger om dansk ophold, har mulighed for at blive optaget i folkeskolen i det distrikt, de bor. Forældre skal henvende sig på den lokale folkeskole.
Se oversigten over folkeskoler i Lejre Kommune. 

Spørgsmål og svar
Børne- og undervisningsministeriet har samlet en række spørgsmål og svar på børn- og ungeområdet her.

 

Hvis du vil tilbyde arbejde til fordrevne fra Ukraine

Hvis du som virksomhedsejer vil tilbyde job til fordrevne fra Ukraine, kan du henvende dig direkte til Lejre Kommune på mail: virksomhedsservice@lejre.dk 

Uledsagede børn fra Ukraine

De danske myndigheder fraråder på det kraftigste, at man som privatperson henter uledsagede børn Ukraine.

Hvis man opdager, at der er ankommet uledsagede børn, er det vigtigt at henvende sig til Udlændingestyrelsen.

Medbragte kæledyr fra Ukraine

Via Fødevarestyrelsens hjemmeside kan der findes information om mulighederne for at medtage kæledyr til Danmark for personer i Ukraine. Her kan du også finde også oplysninger for EU-borgere, har returneret fra enten Ukraine eller Rusland med deres kæledyr.

Personer, der ankommer til Danmark fra Ukraine, med kæledyr bedes hurtigst muligt udfylde denne blanket og sende den til Fødevarestyrelsen.

Læs om medbragte kæledyr fra Ukraine

Hvordan melder jeg mig som frivillig?

Du kan henvende dig til til den lokale  Facebookgruppe "Lejre Hjælper Ukrainere". Det er et frivilligt netværk, der hjælper ukrainere, der opholder sig i Lejre Kommune.

Du kan også tilbyde din hjælp til flygtninge ved at arbejde som frivillig, ved at henvende dig til en række danske hjælpeorganisationer.

Det kan fx være via Røde Kors eller Dansk Flygtningehjælp, som også har lokale foreninger. Find kontaktinformation i nedenstående links.

Røde Kors Parat 

Dansk Flygtningehjælp 

Hvor kan jeg donere tøj og ting?

Du kan se muligheden for at donere lokalt i Facebookgruppen "Lejre Hjælper Ukrainere", som er et frivilligt netværk, der hjælper ukrainere, der opholder sig i Lejre Kommune.

Lejre Kommune tager ikke imod donationer.

Du kan også donere tøj i de lokale tøjcontainere, eller aflevere direkte til en genbrugsbutik. Derved bliver tøjet sendt videre til de dem, der har brug for det. Herunder kan du se kort over de lokale tøjcontainere og genbrugsbutikker.

Oversigt over Røde Kors’ tøjcontainere og genbrugsbutikker

Oversigt over Folkekirkens Nødhjælps tøjcontainere og genbrugsbutikker

Indsamling til nødhjælp og støtte

Der er mange humanitære organisationer, der har iværksat indsamlinger af forskellig karakter.

Her er et lille udpluk af de organisationer der tager imod donationer:

ADRA Danmark: https://www.ADRA.dk/katastrofe 
Bevar Ukraine: https://bevarukraine.dk/
Caritas: https://caritas.dk/hjaelpukraine/ 
Dansk Flygtningehjælp: https://help.drc.ngo/da/aktuelt-om-flygtninge/krig-og-katastrofer/ukraine-lige-nu/
Frelsens Hær: https://stot.frelsenshaer.dk/ukraine/ 
Læger uden Grænser: https://msf.dk/ukraine/  
Red Barnet: https://redbarnet.dk/ukraine 
Røde Kors: https://www.rodekors.dk/stoet/katastrofeberedskab 
SOS Børnebyerne: https://www.sosbornebyerne.dk/stot/byfadder-ukraine/ 
Unicef: https://www.unicef.dk/kampagne/ukraine/ 

Informationer fra forskellige danske myndigheder

Her finder du links til en række myndigheders hjemmesider, hvor det er muligt at finde yderligere relevant information.

Pjece om det danske sundhedsvæsen til ukrainske flygtninge

Når ukrainske flygtninge får opholdstilladelse og bopæl i Danmark, får de ret til gratis behandling i sundhedsvæsenet.

I den forbindelse har Sundhedsstyrelsen udarbejdet pjecen ”Dig og din sundhed”, som introducerer til det danske sundhedsvæsen, herunder adgang til praktiserende læge, akutmodtagelse, medicin, tandlæge mm. Pjecen findes på dansk, engelsk, ukrainsk og russisk og kan hentes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Psykosocial telefonhjælp til ukrainere

Børn, unge og voksne kan nu ringe ind til Dansk Flygtningehjælps psykosociale telefonlinje, støttet af Egmontfonden, og på ukrainsk blive vejledt i normale reaktioner under svære livsomstændigheder, samt hvad man kan gøre for at styrke tryghed og resiliens i en ny tilværelse.

Man kan få en kortere samtale med en ukrainsk fagperson med fokus på de reaktioner, man selv har, og særligt på hvordan man som voksen kan støtte sine børn i den svære og udfordrende situation, man står i lige nu.

Til denne kortere samtale er der mulighed for at aftale et tidspunkt for en længere opfølgende samtale. Der er ligeledes mulighed for at blive visiteret til tre terapeutiske samtaler ved behov. Telefonen er åben alle hverdage kl. 9-10 og kl. 17-18. Tlf.nr. er 3373 5314.