Bestil afhentning af storskrald

Så henter vi dit storskrald hjemme hos dig. Bestil senest en uge før afhentningsdag.

Husk reglerne for storskrald

  • Storskrald skal sættes frem sorteret
  • Maks 15 enheder pr. gang
  • Storskraldet skal sættes frem til kørevej, fx i skel
  • Pap skal bundtes, tekstil i lukket pose m.m.

Læs de fulde regler under bestillingsknappen. Hvis du har styr på dem, kan du også bare bestille med det samme. 

Der kan også gælde særlige regler for dig, der bor i etagebolig eller tæt lav bebyggelse med fælles affaldsordning. Spørg din vicevært eller affaldsansvarlige eller kontakt Lejre Kommunes affalds- og genbrugsteam.

Bestil afhentning af storskrald eller haveaffald

Luk alle
Åben alle

Hvordan sorterer jeg storskrald? Læs mere

Storskrald kan genbruges - men først skal det sorteres. Storskrald er affald, der er for stort til at komme i affaldsbeholderne. Det kan fx være gamle, slidte møbler eller stort elektronik som køleskabe eller tv, der er ødelagt. Det kan også være rådne havemøbler eller revnede bukser. Storskraldet skal stå adskilt i bunker med: metal, elektronik, indendørs træ, tekstilaffald, pap eller rest efter sortering.

Storskrald er ikke farligt affald, affald til deponi eller byggeaffald. Genbrugspladsen kan tage det, du ikke kan sætte ud til storskrald.

Klik på pil i højre hjørne for at læse endnu mere om hvad der er storskrald - og hvad der ikke er. 

15 enheder - hvor meget er det? Og hvor stort er storskrald?

En enhed er fx en stol, en klar plastiksæk, eller et komfur.

Vi medtager tunge ting, men de skal dog kunne løftes/håndteres af vores to chauffører. Sække må maksimalt veje 10 kg. hver.

De enkelte enheder må have en længde på maksimalt 2,5 meter. Bundter må maksimalt være 1/2 x 1/2 x 2 meter.

Hvor og hvordan skal storskraldet sættes frem?

Storskraldet skal stå på fortovet så langt mod skel som muligt og ud for det sted, hvor skraldebilen kan holde. Affaldet må ikke være til gene for hverken gående eller kørende trafik.

Aftaler om alternative placeringer kan indgås i særlige tilfælde. Henvend jer til affaldoggenbrug@lejre.dk

Tekstil skal i lukket gennemsigtig plastpose, der maks. må veje 10 kg. Pap skal bundtes og bundtet må ikke være større end 1/2 x 1/2 x 2 meter. 

Hvornår henter I storskrald? Læs mere

Du kan få hentet storskrald tre gange om året - i januar, maj/juni og september.

Du skal bestille afhentning senest en uge før afhentningsdagen. Afhentningsdagen kan du se i app´en Affaldsportal eller her på hjemmesiden.

Storskraldet skal sættes frem tidligst aftnen før og senest kl. 7.00 på afhentningsdagen.

Vi kan i særlige situationer blive op til tre arb.dage forsinkede, men affaldet skal være klar på den afhentningsdag, du har bestilt og vi bestræber os på at komme den dag. 

 

Hvad sker der med storskraldet, når det er hentet? Læs mere

En stor del af storskraldet kan genanvendes. Elektronik, metal, indendørs træ, tekstil og pap bliver genanvendt. Resten bliver brændt. 

Hvis dine ting er gode nok til at blive genbrugt af andre skal du aflevere det på genbrugspladsen. Lejre Kommune giver ikke tingene videre til genbrug, men laver dem om til nye materialer. Det er mere klimavenligt at genbruge direkte.