Servicemål

Se vores servicemål og aktueller sagsbehandlingstider indenfor byggeri, landbrug og miljø her.

Luk alle
Åben alle

Vores servicemål

Indenfor byggeri, landbrug og miljø er der opsat mål for maksimal sagsbehandlingstid. Der er tale om gennemsnitlige mål, som skal kunne rumme alle sagsbehandlingsforløb. Vi skelner mellem brutto og nettosagsbehandlingstider.

Et sagsforløb kan være kompliceret eller ukompliceret, sagsforløbet kan involvere flere myndigheder eller skal behandles politisk. I perioder kan der være mange ansøgninger, der kræver behandling, men der kan også være perioder med få ansøgninger. Derfor kan enkelte sager, godt have en længere sagsbehandlingstid end det opsatte servicemål.

Bruttosagsbehandlingstiden er det antal dage der går fra ansøgningen er modtaget i kommunen, til der er truffet afgørelse i sagen. Nettosagsbehandlingstiden er det antal dag der går fra kommunen har modtaget alle de nødvendige oplysninger i sagen fra ansøger, til der kan træffes afgørelse i sagen. Alle servicemål er opgjort som kalenderdage.

Læs vores servicemål for bygge-, landbrugs- og miljøsager her

Aktuel sagsbehandlingstid

Hvert kvartal bliver sagsbehandlingstiderne opgjort. Opgørelsen dækker kun de sagsområder, hvor der er opstillet et servicemål.

Læs vores seneste opgørelse over sagsbehandlingstiderne her