Privat pasning

Forældre i Lejre Kommune kan få tilskud til privat pasning af deres børn i stedet for at benytte kommunens dagtilbud.

Forældrene kan indgå aftale med en person om pasning af barnet/børnene. Børnepasseren kan være selvstændig erhvervsdrivende eller ansat af barnets forældre som arbejdsgivere.

Lejre Kommune giver tilskud til børn i alderen fra 26 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis bliver optaget i børnehaveklasse. I de fleste tilfælde vil det være det år, hvor barnet fylder 6 år.

Luk alle
Åben alle

Hvem er berettiget til tilskud?

For at være berettiget til tilskuddet skal dit barn / dine børn ikke være tilknyttet en anden pasningsordning.
Derudover skal dit barn / dine børn være skrevet op på kommunens venteliste til en institutionsplads senest 3 måneder før pasningsstart. 
Opskrivning på venteliste til en institutionsplads i kommunen gælder for alle børn der skal passes, uanset hvilken pasningsmulighed, I vælger.

Det er ikke muligt at modtage tilskud til privat pasning af børn, samtidig med modtagelse af barselsdagpenge på barnet. 

Yderligere oplysninger om ordningen

 

Yderligere oplysninger 

  • Lejre Kommune yder tilskud på 75% af de dokumenterede udgifter til privat pasning, men beløbet kan ikke overstige det maksimale tilskud. Det maksimale tilskud fastsættes hvert år af Kommunalbestyrelsen.
  • Tilskuddet kan ikke anvendes til forældrenes egen pasning af barnet.
  • Tilskuddet er skattepligtigt for børnepasseren, men ikke for forældrene.
  • Pladsanvisningen informerer SKAT om aftalen.
  • Hvis familien har mere end et barn enten i privat pasning eller indmeldt i dagtilbud/SFO, yder Lejre Kommune søskendetilskud.
  • Forældre der har indgået aftale med en au-pair om pasning af barnet, er ikke berettigede til tilskud. En au-pair må ikke indgå i et ansættelsesforhold og må ikke modtage løn, da personen ikke har arbejdstilladelse, men alene opholdstilladelse i Danmark.
  • Hvis der er ændringer i den indgåede pasningsaftale skal Pladsanvisningen orienteres. Pladsanvisningen skal herefter godkende ændringerne.
  • Hvis forældrene ønsker at afbryde tilskudsperioden, kan det ske med en dags varsel. Hvis tilskuddet skal ophøre før en godkendt periode udløber, skal det ske skriftligt til kommunen, gerne på mail til: pladsanvisning@lejre.dk. Barnet / børnene vil derefter blive tilbudt en institutionsplads senest 3 måneder efter henvendelsen.
  • Lejre Kommune har en tilsynsforpligtelse som også gælder privat pasning af børn. Det betyder, at kommunens pædagogiske konsulent med mellemrum vil besøge børnepasseren i hjemmet, hvor barnet / børnene bliver passet for at sikre, at pasningsaftalen bliver overholdt.
  • Der gives ikke økonomisk fripladstilskud til privat pasning

Tilskuddets størrelse

Tilskuddets størrelse afhænger af lønnen der aftales mellem forældrene og den private passer.

Det maksimale tilskud er beregnet så det svarer til en fuldtidspasning. Ved pasning under 32 timer reguleres tilskuddet tilsvarende.

Tilskuddet kan først ydes fra den dato, hvor skemaet er modtaget i Pladsanvisningen. Tilskuddet udbetales forud til forældrene.

Se aktuelle tilskud og takster 

Ansøg om tilskud til privat pasning