Din sag i kommunen

Luk alle
Åben alle

Aktindsigt og indsigt Læs mere

Du har en række muligheder og rettigheder i forhold til at se sager i kommunens arkiver. 

Borgerrådgiveren Læs mere

En borgerrådgiver er en neutral og uafhængig person ansat af kommunalbestyrelsen, som kan rådgive og vejlede dig i forhold til klagemuligheder og regler for sagsbehandling inden for kommunens områder.

Hvis du vil klage Læs mere

Du har mulighed for at klage, hvis du ikke er tilfreds med den afgørelse, du har fået eller den behandling, vi har givet dig.

Kontakt os med digital post Læs mere

Når du vil skrive post til os med følsomme eller fortrolige personoplysninger, skal du benytte Digital Post, så informationerne sendes sikkert. 

Sagsbehandlingsfrister Læs mere

Lejre Kommune har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet en afgørelse i sager efter social- og beskæftigelseslovgivningen samt andre udvalgte love.

Svarfrister Læs mere

Læs mere om vores nuværende svarfrister. 

Sådan bruger du digital post Læs mere

Alle skal modtage digital post fra det offentlige. Undtagelsen er, hvis du er fritaget for digital post.

Utilsigtede hændelser Læs mere

Hver eneste dag modtager borgere i kommunen pleje og behandling. I langt de fleste tilfælde går det godt, men nogle gange sker der fejl. Vi vil gerne vide, hvis noget er gået galt for dig eller dine pårørende, så vi kan lære af hændelsen og undgå, at andre bliver udsat for det samme.