Den kommunale ungeindsats

Er du ung mellem 15 og 25 år og endnu ikke i gang eller brug for hjælp til at gennemføre din uddannelse eller fastholde dit job? Eller har du brug for kommunens støtte på grund af personlige eller sociale årsager? Så kan du få hjælp fra den kommunale ungeindsats i Lejre Kommune.

Hvad er Den kommunale ungeindsats (KUI)? 

Luk alle
Åben alle

Den Kommunale Ungeindsats (KUI) er en tværfaglig, sammenhængende og forebyggende indsats, der skal medvirke til, at alle unge under 25 år får støtte til at komme i gang med en uddannelse eller kommer i job.

Målet er uddannelse eller job for alle unge i Lejre Kommune, men vejen til uddannelsen eller arbejdet kan være forskellige. Derfor tilpasser vi forløbet ud fra din livssituation sammen med dig.

KUI udspringer af aftalen om ”Bedre veje til uddannelse og job”, som folketinget indgik i 2017 og KUI er forankret i Lov om Kommunal Ungeindsats for unge under 25 år. KUI skal bidrage til at de uddannelsespolitiske målsætninger opnås:

  • i 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
  • i 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.

KUI skal sikre en koordineret og sammenhængende indsats på tværs af skoleområdet, børn- og familieområdet, social- og sundhedsområdet, uddannelsesvejledningen og beskæftigelsesområdet, således at de unge opnår de bedst mulige betingelser og forudsætninger for at gennemføre en uddannelse eller komme i job.

Koordineret samarbejdsforløb med afsæt i den unges fremtidsønsker

Luk alle
Åben alle

Vi skal sikrer et tæt og koordineret samarbejde på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet for at hjælpe dig bedst muligt.  Derfor bruger vi Lejre Kommunes samarbejdsplatforme Vores Dialog. 

Vores Dialog understøtter, at det tværfaglige samarbejde er gennemsigtigt og tager afsæt i dine mål for fremtiden, en fælles retning og koordinerede indsatser på tværs af vores fagligheder.  

Det er en fælles opgave at nå i mål, og derfor skal vi samarbejde om dette sammen med dig og dit nærmeste netværk. 

I samarbejde med dig og eventuelt dine forældre er det vores ansvar at sammensætte det rette dialogteam med de samarbejdspartnere, som er en del af løsningen på dine udfordringer og du får én tovholder, som du har den primære kontakt med. 

Vores Dialog give os alle overblik via den helhedsorienterede Dialogplan, hvor alle aftaler og indsatser samles.

Data og organisering

Luk alle
Åben alle

I Lejre Kommune har vi valgt, at etablere KUI som en netværksorganisering i den nuværende struktur i Lejre Kommune. KUI er derfor placeret på tværs af Center for Børn & Læring og Center for Job & Social. 

Vi offentliggør aktuelle mål og rammer for vejledningen samt vejledningsresultater, jf. § 10 (se evt. § 26 i vejledningsbekendtgørelsen, der uddyber denne bestemmelse). 

Du finder aktuelle mål og rammer for vejledningen samt vejledningsresultater HER

Nedenfor offentliggøres søge- og måltal for tilmeldinger/ansøgninger til ungdomsuddannelserne med udgangen af maj, jf. § 1a og § 30 i vejledningsbekendtgørelsen: 

  • 23 % Erhvervsuddannelser 
  • 73 % Gymnasiale uddannelser
  • 4 % øvrige (herunder elever til den forberedende grunduddannelse)