Ammershøjparken Plejehjem

Du finder Plejehjemmet Ammershøjparken i Kr. Hyllinge på den sjællandske halvø Hornsherred mellem Isefjorden og Roskilde Fjord.

Ammershøjparken består 7 huse med leve-bo miljø med hver 10 lejligheder. I Hus G og K er der desuden 2 aflastningsboliger i hver. Hus E, er forbeholdt borgere med svær demens. 

Husene A-E er anlagt omkring en fælles have, Hus G og K er forbundet af et stort fælles rum for hele Ammershøjparken og en hegnet sansehave. Alle husene er forbundet af et stisystem.

Sammen skaber vi rammerne for en nærværende og indholdsrig hverdag - en hverdag der giver mening for den enkelte. Du har altid mulighed for at få den rette pleje og omsorg i det omfang, du har behov for, inden for de rammer vi har til rådighed.

Du kan se vores velkomstfolder her.

Luk alle
Åben alle

Om boligerne

Plejeboligen består af en privat bolig og et fællesareal. De private boliger er et- eller torums boliger, alle har et mindre tekøkken og handicapvenligt badeværelse. Husets fællesareal er indrettet med køkken og fælles spise- og opholdsrum. Her dyrkes de daglige fællesskaber med husets andre beboere og personalet. For alle lejligheder der er adgang til lille privat terrasse.

De daglige opgaver så som madlavning, tøjvask, rengøring og vedligeholdelsen af husets fælles terrasse og bede varetages af beboerne med støtte fra personalet og pårørende. Vi kalder det leve-bomiljø.

Den månedlige husleje består af selve huslejen, elregning, et antennebidrag samt et månedligt á conto varmebidrag.

Bestemmelser omkring huslejen er styret af Boligkontoret Danmark.

Mad og måltider

Alle måltider tilberedes i husets fælleskøkken.

Det er personalet der i samarbejde med beboerne står for menuplan og tilberedning.

Der betales et fast beløb til servicepakkerne kost, papirvarer og rengøringsartikler hver måned (indkøb til den personlige pleje står den enkelte beboer selv for).

Vil du være med til at skabe glæde som frivillig?

Så meld dig som frivillig hos os.

Som frivillig gør du en forskel for beboerne på vores plejehjem. Samtidig får du gode oplevelser, hyggeligt samvær, større netværk og fællesskab med andre frivillige i lokalområdet. 

Du vælger selv, hvad du har lyst til at engagere dig i, og hvor meget tid du vil bruge på det. Det kan derfor både være flere timer hver uge, eller et par timer om måneden. Det er også helt op til dig, om du har lyst til at hjælpe til ved de store arrangementer, eller blot være med til at drikke en kop kaffe, fælles sang eller cykle en tur.

Vi har for eksempel:

  • rickshaw-cykler
  • fester
  • stolegymnastik
  • dans
  • banko
  • besøgsvenner
  • besøgshunde

Har du spørgsmål, og vil du vide mere så kontakt vores plejehjemsleder eller teamleder. 

Vi har altid plads til flere frivillige. 

Beboer- og Pårørenderådet

Beboer- og Pårørenderådet består af repræsentanter, der vælges i lokalt husene, og repræsentanterne blandt beboernes pårørende. Derudover er der en række udpegede repræsentanter fra personalet, frivillige og Ældrerådet. Der er som udgangspunkt plads til en beboer og pårørende repræsentant fra hvert hus. Ledige pladser kan tilbydes interesserede beboere og pårørende i samme eller fra andre afdelinger/huse. Rådet mødes ca. fire gange om året inkl. et dialogmøde med udvalget for Social, Sundhed og Ældre. Rådet har indsigt og høringsret i forbindelse med de årlige rapporter fra anmeldte og uanmeldte tilsyn samt kommunens budget.
Der er valg hvert andet år/ i ulige år, senest afholdt i 2021.

Ønsker du at blive valgt ind i Beboer- og Pårørenderådet eller komme med forslag til fælles arrangementer, kan du til hver en tid kontakte teamlederne eller et af rådsmedlemmerne.

Her kan du læse de fælles vedtægter for Beboer- og Pårørenderådene

Referater

Referat, fælles dialogmøde ml. USSÆ og beboer- og pårørenderådene maj 2023

Referat, Beboer- og Pårørenderådsmøde, 2. kvartal 2023

Referat, Beboer- og Pårørenderådsmøde, 3. kvartal 2022

Referat, Fælles dialogmøde med USSÆ og Beboer- og Pårørenderåd, 2. kvartal 2022

Referat, Beboer- og Pårørenderådsmøde, 1. kvartal 2022

Tilsyn på Plejehjemmet Ammershøjparken

Der er hvert år tilsyn på plejehjemmene i Lejre Kommune. De lovpligtige tilsyn bliver ført efter Serviceloven og Sundhedsloven.

Lovpligtigt uanmeldt kommunalt tilsyn
Tilsynet har til formål at sikre, at man efterlever de aftaler, der er indgået med borgerne om hjælp og støtte i hverdagen, og at hjælpen leveres på en ordentlig måde.

2023 - Tilsynsrapport

2022 - Tilsynsrapport

2021 - Tilsynsrapport

Sundhedsfagligt tilsyn
Styrelsen for Patientsikkerhed fører et sundhedsfagligt tilsyn på udvalgte offentlige og private behandlingssteder. Tilsynene er planlagte anmeldte tilsyn og tilrettelægges ud fra stikprøver og styrelsens risikoanalyser.

Tilsynsrapport, Blodfortyndende medicin

Ældretilsynet
Tilsynet skal hjælpe kommunerne med at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre. Tilsynet udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Ingen nyere tilsyn

Levnedsmiddelkontrol