Demens

Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomme, der svækker hjernens funktioner. Demenssygdomme rammer især ældre mennesker, men kan også ramme mennesker i 40 til 50 års alderen eller endnu yngre. Hvis du, eller en af dine nærmeste, har en demenssygdom, kan du får råd og vejledning hos vores demenskoordinator.

Luk alle
Åben alle

Hvad kan demenskoordinatoren hjælpe med?

Demenskoordinatoren tilbyder opsøgende, rådgivende og støttende besøg hos dig eller dine nærmeste, som har en demenssygdom.

Demenskoordinatoren kan støtte dig i fortsat at have en aktiv hverdag, som er overskuelig, med en vifte af kommunale og frivillige tilbud som fx:

 • Individuel vejledning og rådgivning
 • Holdtræning for borgere med demens
 • Netværksgrupper for pårørende
 • Deltagelse på dagscentrene på hverdage
 • Råd og vejledning i forhold til at få praktisk og personlig hjælp
 • Besøgsvenner i hjemmet
 • Rådgivning om boligtilbud
 • Mulighed for et afgrænset ophold i en midlertidig bolig

Demenskoordinatoren vejleder og underviser også hjemmeplejens og plejehjemmenes personale i forhold til demensindsatsen.

Det er vigtigt med en tidlig indsats, så husk vi er aldrig længere væk end telefonen og tøv ikke med at henvende dig til os.

Tilbud til dig med demenssygdom

Støtte og hjælp i hverdagen
Har du behov for personlig og praktisk hjælp i hverdagen kan du kontakte demenskoordinatorerne for vejledning. Ansøgning skal ske hos Visitation og Hjælpemidler 

Daghjem
Har du en demenssygdom har du mulighed for at blive visiteret til et daghjemstilbud. Formålet med daghjemmet er, at du får mulighed for at vedligeholde dine ressourcer og færdigheder. Du får desuden styrket og udvidet dit sociale netværk. Aktiviteterne og det sociale samvær foregår i trygge, overskuelige og genkendelige rammer.

De to daghjem i Lejre Kommune er på Hvalsø Plejehjem og Bøgebakken Plejehjem.

Du kan læse mere om daghjem i Lejre Kommune her

Vil du vide mere om dette kan du kontakte demenskoordinatorerne.

Holdtræning for borgere med demens
Har du en demenssygdom af let til moderat grad har Lejre Kommune et tilbud om holdtræning med fokus på fysiske og kognitive aktiviteter.
Vil du vide mere om dette kan du kontakte demenskoordinatorerne.

Træningen foregår på Genoptræningscenter Hvalsø.

Aktivitetscenter
Lejre Kommune har en bred vifte af aktiviteter for alle pensionister og efterlønsmodtagere, der bor i Lejre Kommune. Du kan læse mere her

Tilbud til pårørende

Støttegrupper for pårørende
Er du ægtefælle/samlever til en person med demenssygdom, kan du deltage i en pårørendegruppe.

I vores pårørendegrupper får du:

 • mulighed for at møde andre, som er i samme situation som dig
 • mulighed for at dele dine bekymringer med andre
 • viden om demenssygdomme
 • omsorg, støtte og faglig sparring
 • gode råd til at mestre hverdagen
 • et tiltrængt frirum

Vi afholder grupper 2 x årligt, efterår og forår.  I efteråret 2024 starter vi op den 4. september. Vi mødes på Bøgebakken i alt 4 gange den første onsdag i måneden.

Demenskoordinatoren deltager som tovholder med faglige oplæg.

Kursusforløb om demens for pårørende 
Når man i familien får en demenssygdom ind på livet, er det en god ide at få viden om og blive forberedt på, hvad det kan indebære på både kort og længere sigt. 

Demenskoordinatorerne arrangerer hen over efteråret 5 møder om demens. Alle deltagere er pårørende til en med en demenssygdom. Det er et forløb, hvor der inviteres forskellige fagpersoner til at holde et oplæg med deres særlige tilgang til emnet. Efterfølgende er der  dialog og debat ud fra oplægget.  

Datoerne er tirsdag den: 22.10., 29.10., 5.11., 12.11. og 19.11. kl. 16-18.30. Møderne afholdes på Bøgebakken, i Lejre. 

Hvis det er noget for dig, så kontakt vores demenskoordinator.
Se kontaktoplysninger til højre.