Har du en erhvervet hjerneskade?

Få råd og vejledning hos vores hjerneskadekoordinator.

Luk alle
Åben alle

Hvad er en erhvervet hjerneskade?

En erhvervet hjerneskade er en skade på hjernen, som ikke er medfødt. De hyppigste årsager til hjerneskader er blodprop og hjerneblødning (apopleksi) eller slag mod hovedet (traumatisk skade) f.eks. i forbindelse med trafikulykke, vold eller ved fald.

Følgerne kan være større eller mindre og kan ramme vidt forskellige funktioner i hjernen og kan deles op i synlige og usynlige skader:

Synlige skader er f.eks.:

 • lammelser
 • talebesvær

Usynlige skader er f.eks.:

 • træthed
 • hukommelsesproblemer
 • nedsat koncentration
 • problemer med at planlægge og strukturere hverdagen.

Disse usynlige skader er ofte dem, der giver de største vanskeligheder i dagligdagen. De kan også medvirke til, at det kan være svært at indgå og bevare kontakten i sociale sammenhænge.

Mange gange opdages de usynlige skader først senere i et sygdomsforløb, når du igen bliver udsat for nogle af de ting i hverdagen, du tidligere tog for givet at kunne udføre.

Hvad kan hjerneskadekoordinatoren hjælpe dig med?

Hjerneskadekoordinator kan hjælpe dig, hvis du er mellem 18 og 65 år og har en erhvervet hjerneskade, eller hvis du er pårørende til en person med erhvervet hjerneskade.

Hjerneskadekoordinatoren hjælper med at skabe overblik og sammenhæng i dit forløb.

Hjerneskadekoordinatoren:

 • skaber så tidligt i forløbet som muligt overblik over den aktuelle indsats
 • skaber sammenhæng mellem eksempelvis hospital og kommune
 • koordinerer rehabiliteringsforløbet ved at tage kontakt til relevante fagfolk, fx koordinerer kontakten mellem kommunens andre afdelinger så som jobcenter, visitation, genoptræning og rehabilitering
 • indkalder til tværfaglige møder om mål og plan for din rehabilitering
 • tilbyder vejledende/rådgivende samtaler

Genoptræning og rehabilitering

Hvis sygehuset vurderer, at du har behov for genoptræning, laver de en genoptræningsplan.

Din genoptræningsplan fra sygehuset beskriver dit genoptræningsbehov, og kommunen bruger den til at planlægge din genoptræning eller rehabilitering ud fra.

Kommunens neurofaglige ergo- og fysioterapeuter lægger en plan for din genoptræning sammen med dig.

Et genoptræningsforløb kan bestå af både fysisk og kognitiv genoptræning af funktioner.

Genoptræningen kan foregå både individuelt og på hold - enten hjemme hos dig eller på Grønnehave genoptræningscenter.

Dine pårørende vil blive inddraget efter ønske og behov.

Læs mere om genoptræning her.

Hjernerystelse

Hvis du lider af længerevarende symptomer efter en hjernerystelse, kan du får råd og vejledning hos vores hjerneskadekoordinator.

Du kan også søge hjælp hos Specialcenter Roskilde, hvor du som borger i Lejre Kommune frit kan henvende dig.

Specialcenteret har forskellige tilbud, som kan være relevant for dig med længerevarende symptomer efter en hjernerystelse.

Læs mere om Specialcenter Roskildes tilbud her.

Tale og kommunikation

Når du bliver ramt af en hjerneskade, kan du opleve vanskeligheder med tale og kommunikation.

Som borger i Lejre kommune kan du få hjælp til problemstillinger omkring tale og kommunikation gennem Specialcenter Roskilde.

Specialcenter Roskilde tilbyder udredning, undervisning og rådgivning til borgere med:

 • Tale- og stemmevanskeligheder
 • Hørevanskeligheder
 • Synsvanskeligheder
 • Behov for kommunikationshjælpemidler
 • Kommunikative vanskeligheder

Er du over 65 år?

Hvis du har fået en hjerneskade og er over 65 år kan hjerneskadekoordinatoren tilbyde råd og vejledning over telefonen.

Hjerneskadekoordinatoren kan også tilbyde dig hjælp til koordinering i forløbet i sager, hvor sygehuset har lavet en genoptræningsplan på specialiseret niveau, fordi hjerneskaden er særligt kompleks.

Tilbud til pårørende

Hvis du er pårørende til en, som er ramt af en hjerneskade, kan du kontakte vores hjerneskadekoordinator.

Hjerneskadekoordinatoren kan vejlede dig omkring tilbud og støtte til dig som pårørende. Tilbuddene afhænger af din konkrete situation og behov.