Er du ramt af en hjerneskade?

Luk alle
Åben alle

En erhvervet hjerneskade er en skade på hjernen, som ikke er medfødt, men opstået som følge af sygdom eller ulykke.

De hyppigste årsager til erhvervede hjerneskader er blodpropper eller blødninger i hjernen, eller traumer og slag mod hovedet fx i forbindelse med trafikulykker, vold eller fald.

Hjerneskadekoordinatoren kan hjælpe dig, hvis du har en erhvervet hjerneskade, eller hvis du er pårørende til en person med en erhvervet hjerneskade.

Hjerneskadekoordinatoren hjælper med at skabe overblik og sammenhæng i dit forløb.

Hjerneskadekoordinatoren:

  • tilbyder vejledningssamtaler til borgere med hjerneskade og deres pårørende
  • koordinerer kontakten mellem kommunens andre afdelinger fx jobcenter, visitation, genoptræning og rehabilitering
  • indkalder til tværfaglige møder om mål og plan for din rehabilitering.

Hvis sygehuset vurderer, at du har behov for genoptræning, laver de en genoptræningsplan.

Din genoptræningsplan fra sygehuset beskriver dit genoptræningsbehov, og kommunen bruger den til at planlægge din genoptræning eller rehabilitering ud fra.

Kommunens neurofaglige ergo- og fysioterapeuter lægger en plan for din genoptræning sammen med dig.

Et genoptræningsforløb kan bestå af både fysisk og kognitiv genoptræning af funktioner.

Genoptræningen kan foregå både individuelt og på hold - enten hjemme hos dig eller på Grønnehave genoptræningscenter.

Dine pårørende vil blive inddraget efter ønske og behov.

Hvis du er i den erhvervsaktive alder, vil der også være samarbejde med jobcenteret under dit genoptrænings- eller rehabiliteringsforløb. Her kan hjerneskadekoordinatoren hjælpe med koordinering og samarbejde mellem dig og de forskellige fagpersoner i forløbet.

Når du bliver ramt af en hjerneskade, kan du opleve vanskeligheder med tale og kommunikation.

Som borger i Lejre kommune kan du få hjælp til problemstillinger omkring tale og kommunikation gennem Specialcenter Roskilde.

Specialcenter Roskilde tilbyder udredning, undervisning og rådgivning til borgere med:

  • Tale- og stemmevanskeligheder
  • Hørevanskeligheder
  • Synsvanskeligheder
  • Behov for kommunikationshjælpemidler
  • Kommunikative vanskeligheder

Hvis du er pårørende til en, som er ramt af en hjerneskade, kan du kontakte vores hjerneskadekoordinator.

Hjerneskadekoordinatoren kan vejlede dig omkring tilbud og støtte til dig som pårørende. Tilbuddene afhænger af din konkrete situation og behov.

Hvis du lider af længerevarende symptomer efter en hjernerystelse, kan du får råd og vejledning hos vores hjerneskadekoordinator.

Du kan også søge hjælp hos Specialcenter Roskilde, som borgere i Lejre Kommune frit kan henvende sig til.

Specialcenteret har forskellige tilbud, som kan være relevant for dig med længerevarende symptomer efter en hjernerystelse.