Ressourcer og cirkulær økonomi

Hver dag hentes ca. 30 ton affald fra husholdninger i Lejre Kommune. Hertil kommer det affald, som virksomhederne producerer. Genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald i Lejre Kommune var 52 % i 2018.

Ressourcer

Affaldssektoren står for ca. 1 % af Lejre Kommunes samlede CO2-udledning (2019).  Men klimaaftrykket fra ressourcer og forbrug reelt langt større. Dette skyldes, at over halvdelen af de globale CO2-udledninger forårsages af produktion af varer og ydelser. Opgøres klimapåvirkningen ud fra vores samlede forbrug, er udslippet af drivhusgasser fra hver Lejre-borger formentlig ca. 19 ton CO2 pr. år.

Derfor har Lejre Kommune fokus på at reducere brugen af råstoffer samt at øge genbrug og genanvendelse.

Du kan læse mere om målsætninger samt de konkrete handlinger i klimaplanen her