Transport

Der findes et sted med et velfungerende transportsystem, der er kilde til livskvalitet og sundhed for Lejreborgerne. Det er klimaneutralt, smart og skaber gode rammer for fællesskaber, arbejdsliv og oplevelser i dagligdagen.

Klima indsats

I Lejre Kommunes findes 49 landsbyer og småbyer, som vi dagligt bevæger os til og fra. Når vi skal besøge venner eller en tur i skoven. Når vi skal på arbejde eller i skole og når vi skal handle ind i gårdbutikken eller i supermarkedet.

Transport er den største enkeltkilde til CO2-udledning i Lejre Kommune. Udledningen fra transportsektoren er samlet ca. 115.000 ton CO2 (2019) og udgør 53 % af Lejre Kommunes samlede udledning.

Figuren viser udledningen fra transport fordelt på transportmidler. Det er tydeligt, at bilen er det foretrukne transportmiddel i Lejre Kommune.

Udledning fra transportsektoren opdelt på transportmidler.

Lejre Kommunes klimaplan har følgende fokusområder indenfor transport:

Fokusområder:

  1. Skift til CO2-neutrale drivmidler
  2. Omstilling til alternative transportmidler
  3. Reduktion af transportbehov

Du kan læse mere om målsætninger samt de konkrete handlinger i klimaplanen her