Aktivitetshuset i Kirke Sonnerup

Aktivitetshuset i Sonnerup, Skolevang 1, 4060 Kirke Såby
Huset råder over fire lokaler, som udlånes.
Hvis du vil høre nærmere så kontakt Hanne Nielsen på aktivhuskirkesonnerup@gmail.com eller telefon 61265040

Luk alle
Åben alle

Caféområdet

Lokalet er 30  og måler 5 x 6 meter og kan rumme op til 10 personer.

Det store mødelokale

Det store mødelokale er 51 m² og måler 6 x 9 meter. Her kan være op til 20 personer.
Lokalet kan bruges til eksempelvis festlokale, musik, undervisning, foredrag, foreningsmøde.

Gymnastiksalen

Gymnastiksalen er 150  og måler 12,5 x 25 meter. Der må maksimalt være 80 personer i salen.

Det lille mødelokale (musiklokale)

Lokalet er 25 m².

Køkken

Husets køkken hører med ved lån/leje af lokale.

Booking af lokaler kan ske på to måder:
1. Via Conventus i korte og længere blokke i hele indeværende sæson. Primært for foreninger og faste brugere med gentagende bookingbehov.
2. Via linket herunder til lynbooking hvis du skal booke korte blokke max 14 dage ud i fremtiden. Primært for betalende og ikke faste brugere af faciliteter.

Er du i tvivl om du skal betale for lokalet, henviser vi til www.lejre.dk/lokaleudlån eller kontakt til haku@lejre.dk 

Du kan se kalender og trykke her hvis du vil foretage en lynbooking.