Vejledning, tilskud og puljer

 

 

Puljer og tilskudsmuligheder 

Luk alle
Åben alle

Bevæg dig for livet puljen

Puljen er til for at hjælpe dig med din gode idé for at få flere med i aktive fællesskaber. Kommunalbestyrelsen i Lejre har afsat midler til en pulje for at styrke idrætslivet. Har du en god idé til at få flere aktive eller flere medlemmer og med et særligt fokus på de, som har det sværest, kan du søge puljen.

Tryk her for at komme til ansøgningen

Puljen til særlige formål

Pulje til særlige formål kan søges af den enkelte forening eller foreninger i fællesskab til:

 • Nye initiativer
 • Udvikling for børn og unge.
 • Andre særlige formål som Folkeoplysningsudvalget skønner er berettiget til ekstra tilskud.

Der ydes max. tilskud på 25.000 kr. Folkeoplysningsudvalget kan dog i særlige tilfælde dispensere fra denne regel.

Her kan du læse om retningslinjerne og vejledninger

Her kan du ansøge Folkeoplysningspuljen

Puljen til leder-, træner- og instruktøruddannelse

Folkeoplysningsudvalget har afsat en pulje til leder-, træner og instruktøruddannelse. Det betyder, at alle folkeoplysende foreninger har mulighed for at søge tilskud til afholdte udgifter til leder-, træner- og instruktøruddannelse.

Tryk her for at komme til vejledning og ansøgningen

Medlemstilskud

Leje Kommune giver medlemstilskud til folkeoplysende foreninger med medlemmer under 25 år bosat i Lejre. Tilskuddet gives efter en særlig fordelingsnøgle, som du finder i retningslinjerne. 

Ungekulturpuljen

Unge mellem 15 og 25 år kan søge op til 15.000 kr. til projekter og arrangementer for andre unge i Lejre. Læs mere om Puljen og ansøg her. 

Børne og Kulturpuljen

Børne- og Kulturpuljen støtter kulturelle aktiviteter af enhver art til glæde for Lejre Kommunes borgere og som en del af visionen i Vores Sted om at understøtte det gode liv på landet. Der skal være tale om lokalt forankret arrangementer, der har særlig relevans for Lejre Kommune, og der lægges vægt på, at arrangementet er åbent for alle og ikke er kommercielt.

Ansøgninger, der vedrører Kultur- & Fritidsudvalgets fokusområder: Børn, Unge og Musik, har førsteprioritet frem for andre ansøgninger.

Tryk her for at komme til Puljen

Lokaletilskud

Folkeoplysende foreninger med aktiviteter for børn og unge under 25 år kan søge om tilskud til egne eller lejede lokaler. Læs retningslinjerne for lokaletilskud her. 

Fællespuljen

Fællespulje på foreningsområdet til særlige ekstraudgifter ifm. indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger

Foreninger med gældende drifts- og brugeraftale til en kommunal bygning kan søge puljen om midler til dækning af særlige ekstraudgifter ifm. indvendig vedligeholdelse af den kommunale bygning, som foreningen bruger.

Tryk her for at komme til puljen og ansøgningen

Administrationsprincipper for tilskud

Her kan du læse vores principper for administration af tilskud. Det handler bl.a. om hvad der sker, hvis ansøgningsfrister ikke overholdes, og hvordan tilskud udbetales. 

Til dig der er bruger i en hal

Luk alle
Åben alle

Brugerrådet - en del af beslutningerne i din hal

Lejre Kommunes haller er samlingssted for mange brugere og aktiviteter. Som bruger har du indflydelse på drift og udvikling af din lokale hal via brugerrådet.
Brugerrådet vælges blandt brugerne og er med til:

 • at motivere til, at der er aktiviteter i hallen
 • at sikre at brugerne har indflydelse på drift og vedligeholdelse af hallen
 • at medvirke til at sikre en høj brugertilfredshed
 • at medvirke til at sikre, at der er gennemskuelighed i beslutninger og økonomiske forhold.

Uanset om du er medlem af en forening eller på anden måde bruger af din hal, har du mulighed for at få indflydelse. Kontakt os få at blive hjulpet videre.

Bestyrelsen i Lejres Haller:
Bramsnæsvig hallen, Søren Bo Hansen, M sbh1960@hotmail.com
Glim hallen, Henrik Theill, M hth@postkasse.com
Hvalsø hallerne, Marianne Munch, M mariannemunch@hotmail.com
Kirke Hyllinge hallen, Søren Kræmer, M sorenkraemer@gmail.com
Lejre hallen, Ole Bjørn Hansen, M objh52@gmail.com 
Osted hallen, Jens Peter Andersen, M jenspandersen@mail.dk
Såby Hallen, Inger-Lis Westergaard, M ilwestergaard@hotmail.com
Trællerup Hallen, Jeanette Lindorff Pedersen, M jeannettepe@htk.dk
Sæby Gershøj Hallen, Inga Steffensen, M ingastef@gmail.com
Repræsentant for Lejres skoler, Trine Nissen, M trni@lejre.dk

Brugerrådsformænd i Lejres haller:
Bramsnæsvig hallen, Søren Bo Hansen, M sbh1960@hotmail.com
Glim hallen, Henrik Theill, M hth@postkasse.com
Hvalsø hallerne, Claus Dilling, M clausdilling@gmail.com
Kirke Hyllinge hallen, Kristian Karlsen, M kriswal@mail.dk
Lejre hallen, Ole Bjørn Hansen, M objh52@gmail.com 
Osted hallen, Jens Peter Andersen, M jenspandersen@mail.dk
Såby Hallen, Inger-Lis Westergaard, M ilwestergaard@hotmail.com
Trællerup Hallen, Jeanette Lindorff Pedersen, M jeannettepe@htk.dk
Sæby Gershøj Hallen, Inga Steffensen, M ingastef@gmail.com

Samarbejdsplan for Lejres Kommunes Idrætshaller (tidl. Lejre Model 2.0)

Lejres haller skal sætte fokus på mere sundhed, bevægelse, fællesskab og kulturliv gennem lokal forankring, aktiv bruger- og borgerinddragelse samt tydelige indflydelsesveje. 

Klik her for at læse Samarbejdsplan for Lejre Kommunes idrætshaller

Til dig der skal bruge information om vores faciliteter

Luk alle
Åben alle

Regler for lokaleudlån (Servicekatalog)

Priser for lokaleudlån (takstblad)

Gældende for Kultur og fritidsfaciliteter

Lokaletype

Pris i 2022

Pris i 2021

Hal

615 kr./ time

603 kr./ time

Springgrav i hal

409 kr./ gang

401 kr./ gang

Gymnastiksal/Multisal

291 kr./ time

285 kr. / time

Lokale (inkl. borde, stole mv.) u/ 50 m2

279 kr./ time

274 kr. / time

Lokale (inkl. borde, stole mv.) o/ 50 m2

392 kr./ time

384 kr. / time

Dagspris

8 x timetakst

8 x timetakst

Weekendpris

16 x timetakst

16 x timetakst

Varmtvandsbassin, Bøgebakken

399 kr./ time

399 kr./ time

Opstilling af borde, stole og scene (pr. medarbejder)

297 kr./ time

291 kr./ time

Rengøring (pr. medarbejder)

297 kr./ time

291 kr./ time

Udlejning af stole

15 kr./ stk

15 kr./ stk

Udlejning af borde ca. 120x 80 og ca. 180 x80 

45 kr./ stk

44 kr. / stk

Projektor og teknik

336 kr./ gang

329 kr./ gang

Overnatning

29 kr./ person

28 kr./ person

Bad

22 kr./ person

22 kr./person

Fodboldbane

615 kr./ time

603 kr./ time

Forberedelsestid ifm. lokaleudlejning

Gratis

Gratis


Taksterne for leje af lokaler er beregnet på baggrund af markedsvilkår. Der er indhentet priser og beregnet
gennemsnitspris
Ved lån/ leje af lokaler følger standardinventar med i prisen. Dvs. i et mødelokale er der fx. borde + stole med
i prisen. Ovenstående priser gælder for leje af inventar ud over standardinventar.
Priserne gælder også for udlejning af borde, stole mv. separat, dvs. uden samtidig leje af lokaler. Priserne er
afhentningspriser. Det er ikke muligt at få borde, stole mv. leveret.

Hjælp til dig der gerne vil lave arrangementer

Det skal være så let som muligt at afholde arrangementer i Lejre.
Arrangørguiden skal hjælpe begynderen, der vil afholde arrangement , med råd og ideer.
Den skal også bruges som et redskab for den erfarne arrangør der søger konkrete links og henvisninger.

Tryk her for at komme til arrangørguiden

Til dig der er i en forening

Luk alle
Åben alle

Sådan starter du en forening

Alle kan søge om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening eller aftenskole.
Ansøgningen skal udfyldes og sendes elektronisk til Folkeoplysningsudvalget. 

Ansøgningsblanketten finder du her

Krav i forbindelse med godkendelse som frivillig folkeoplysende forening:

• Foreningen skal tilbyde folkeoplysende virksomhed i henhold til Folkeoplysningsloven
• Foreningen skal bygge på et aktivt medlemskab og bestå af mindst 5 betalende medlemmer
• Foreningen skal være åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, og være hjemmehørende i Lejre kommune
• Foreningen skal være demokratisk opbygget

• Foreningen skal have vedtægter, hvoraf følgende fremgår:
- Foreningens formål med foreningsdannelse
- Hvordan bestyrelsen vælges
- Procedure for vedtægtsændringer
- Hvem der har tegningsretten
- Hvad der sker med eventuelt foreningsoverskud ved ophør af foreningen
- Beskrivelse af formue og regnskabsforhold, herunder valg af revisor

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver der er tillagt udvalget i henhold til folkeoplysningsloven, indenfor de økonomiske rammer Kommunalbestyrelsen fastlægger.
Folkeoplysningsudvalgets arbejde fastlægges i den kommunale folkeoplysningspolitik.

I praksis betyder det, at det er folkeoplysningsudvalget, der bevilliger tilskud på folkeoplysningsområdet.  Læs mere om Folkeoplysningsudvalget her. 

Ud over de lovmæssige opgaver, og eventuelt delegerede opgaver, skal udvalget arbejde udviklingsorienteret, så kommunen og foreningerne i fællesskab udvikler tilbuddene på folkeoplysningsområdet, så det matcher borgernes ønsker og behov.
Udvalget kan være tillagt yderligere kompetencer ved delegation.

Børneattester mv.

For at forebygge pædofili har foreninger pligt til at indhente børneattester, når I indgår aftaler med instruktører og andre med lederansvar for børn og unge under 15 år. Bestil børneattest hos politi.dk

Vær opmærksom på, at den eller de personer, som I indhenter attester på, skal give deres samtykke inden 14 dage. Herefter udløber muligheden for samtykke.

Folkeoplysende foreninger, som modtager tilskud eller låner lokaler, skal desuden hvert år indsende en børneattesterklæring til Lejre Kommune for at være berettiget til tilskud og lokaler. Erklæringen skal indsendes selvom foreningen ikke har medlemmer under 15 år. Med erklæringen skriver foreningen blot under på, at de indhenter børneattester hvis foreningen får medlemmer under 15 år. 

Til dig der er i en aftenskole

Luk alle
Åben alle

Sådan starter du en aftenskole

Alle kan søge om godkendelse som aftenskole.
Ansøgningen sker digitalt.

Klik her for at komme til ansøgningen

Krav i forbindelse med godkendelse som folkeoplysende virksomhed (aftenskole):

• Foreningen skal tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningsloven
• Foreningen skal være almennyttig og kontinuerlig
• Der skal nedsættes en bestyrelse på mindst 5 personer

Foreningen skal have vedtægter, hvoraf følgende fremgår:

 • Foreningens formål
 • Hvordan bestyrelsen vælges
 • Procedure for vedtægtsændringer
 • At foreningen er hjemmehørende i Lejre Kommune
 • Hvem der har tegningsretten
 • Hvad der sker med eventuelt foreningsoverskud ved ophør af foreningen
 • Regnskab og formueforhold, herunder valg af revisor

Børneattester mv.

For at forebygge pædofili har foreninger pligt til at indhente børneattester, når I indgår aftaler med instruktører og andre med lederansvar for børn og unge under 15 år. Bestil børneattest hos politi.dk

Folkeoplysende foreninger, som modtager tilskud eller låner lokaler, skal desuden hvert år indsende en børneattesterklæring til Lejre Kommune for at være berettiget til tilskud og lokaler. Erklæringen skal indsendes selvom foreningen ikke har medlemmer under 15 år. Med erklæringen skriver foreningen blot under på, at de indhenter børneattester hvis foreningen får medlemmer under 15 år. 

Find den rette medarbejder

Har du brug for hjælp? Kig i listen herunder, og find hjælp hos den rette medarbejder i Center for Kultur & Fritid.
Har du spørgsmål, kommentarer eller gode ideer skal du altid være velkommen til at kontakte os. 

Luk alle
Åben alle

Aktiv i Lejre

Idræt og bevægelse
Simone Deisting Skejø
sidsk@lejre.dk
51147576

Lokalhistorisk arkiv
Tobias Mortensen
tomo@lejre.dk
21562431

Tilskud til kulturelle aktiviteter og foreninger
Sigrid Mark Rasmussen
simra@lejre.dk 
20127084

Andre henvendelser
Hasse Kürstein
haku@lejre.dk
24894238

Bevæg dig for livet

Projektleder
Simone Deisting Skejø
sidsk@lejre.dk
51147576

Faciliteter og lokaler i Lejre

Haller, Vores Sted vognen og Varmtvandsbassinet:
Teknisk Service
tekniskservice@lejre.dk
21247173

Aktivitetshuset i Sonnerup, Hvalsø aktivitetscenter og Øm Børne- og Kulturhus
Hasse Kürstein
haku@lejre.dk
24894238

Hvalsø Kulturhus
Carina Uhre
cauh@lejre.dk
21562085

Biblioteker
Biblioteksvagten
biblioteket@lejre.dk
46461646

Koordinator for faciliteter og lokaler
Hasse Kürstein
haku@lejre.dk
24894238

Lejre Bibliotek og Arkiv

Biblioteksvagten
biblioteket@lejre.dk
46461646

Leder 
Lunde Ljungberg
lulj@lejre.dk
29465582

Daglig leder af Arkivet
Tobias Mortensen
tomo@lejre.dk
21562431

Lejre Musik og Billedskole

Musik- og Billedskolen
Carina Uhre
Sekretær
musikskolen@lejre.dk
21562085

Stefan Moulvad
Leder
stmo@lejre.dk
20514501

Sonja Eliassen
Souschef og leder af Dronten
soel@lejre.dk
21185644

Blanketter, vejledning og hjælp

Sigrid Mark Rasmussen
simra@lejre.dk
20 12 70 84

Hasse Kürstein
haku@lejre.dk
24894238