Pulje til særlige formål

Her finder du link til folkeoplysningspuljen og kan ansøge om tilskud.

Ansøgningsfristerne i 2023 er 9. februar, 7. maj, 12. august, 13. november. 

Pulje til særlige formål kan søges af den enkelte forening eller foreninger i fællesskab til:

  • Nye initiativer
  • Udvikling for børn og unge.
  • Andre særlige formål som Folkeoplysningsudvalget skønner er berettiget til ekstra tilskud.

Der ydes max. tilskud på 25.000 kr. Folkeoplysningsudvalget kan dog i særlige tilfælde dispensere fra denne regel.

Her kan du læse om retningslinjerne og vejledninger

Ansøgning til Folkeoplysningspuljen

Behandling af data
Kontaktinformation
Hvem kan søge: Gruppe, laug, forening, personkreds, enkeltperson
Angiv foreningens navn, hvis du repræsenterer en forening.
Projektbeskrivelse
Økonomi
Økonomi i øvrigt
Angiv hvor meget I søger om i kroner


Angiv i kroner
Oplys hvem der støtter med hvilket beløb.
Angiv i kroner
Godkendelser mv.


Kræver Projektet i øvrigt (Hvis ja, beskriv finansiering)
Tilføj filer
Bekræftelse på ansøgning