Nu kan du søge om § 18 midler til frivilligt socialt arbejde for aktiviteter

Nu kan du søge om § 18 midler til frivilligt socialt arbejde for aktiviteter i sidste halvår af 2021 - Ansøgningsfristen er den 1. maj

Skrevet den. 12. april 2021

Lejre Kommune har et aktivt foreningsliv og ønsker at styrke den frivillige indsats, der foregår i de frivillige sociale organisationer og foreninger, der yder frivilligt socialt arbejde for en udsat målgruppe, både for børn, voksne, flygtninge og pårørende, på det frivillige sociale og sundhedsmæssige område.  

Når du søger, skal du være opmærksom på følgende
Lejre Kommune ønsker primært at yde støtte til sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter med vægt på konkret sundhedsfremmende og forebyggende mål og indhold.

Lejre Kommune ønsker først og fremmest at støtte aktiviteter, der retter sig mod personer, der bor i Lejre Kommune.

Hvordan søger jeg?
Ansøgningsskema, retningslinjer og vejledning for at opnå støtte kan du se på Lejre Kommunes hjemmeside www.lejre.dk, under Borgerpuljer.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Janie Bitsch tlf. 4646 4723 eller på jabi@lejre.dk