Lejre Kommune vil sikre bæredygtighed i sine indkøb

Lejre Kommunes nye indkøbspolitik stiller nye krav til bl.a. social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed for kommunens godt 4300 leverandører.

Skrevet den. 28. maj 2021

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny indkøbspolitik, som skal sikre, at kommunens indkøb lever op til visionen om et sted med 49 landsbyer i social, økonomisk og miljømæssig balance og i samklang med omverdenen.

-   Vi er fast besluttet på at leve op til de ord, der står i Vores Sted og i vores nye, ambitiøse Klimaplan 2020-2050. Og her er det selvfølgelig vigtigt, hvordan vi bruger de godt 800 millioner kroner, vi hvert år køber ind for. Indkøbspolitik, klimapolitik og erhvervspolitik er ikke hinandens modsætninger, men derimod hinandens forudsætninger, siger borgmester Carsten Rasmussen, Lejre Kommune.

Læs indkøbspolitikken

Bæredygtighed, bæredygtighed og bæredygtighed

Indkøbspolitikken har fem fokusområder: Dialog, partnerskaber og innovation, miljømæssig bæredygtighed, social bæredygtighed, økonomisk bæredygtighed, og endelig e-handel og digitalisering.

De fem parametre skal sikre, at al indkøb bygger på en balanceret vurdering af formålet med indkøbet, indsigt i markedet gennem dialog med mulige leverandører og en afvejning af de miljømæssige, sociale og økonomiske hensyn.

Samtidig er det et erklæret mål med politikken at understøtte udviklingen af små og mellemstore virksomheder, som udgør grundstammen i erhvervslivet – både nationalt og i Lejre Kommune. Det sker ved at benytte flere leverandører, når det er hensigtsmæssigt og stille krav, der er tilpasset aktørernes størrelse på det aktuelle marked. Og ved at fortsætte med kravet om, at garantistillelse først stilles ved udbud over 1 mio. kr.

-   Små- og mellemstore virksomheder er rygraden i dansk erhvervsliv og i Lejre Kommune. Derfor er det afgørende, at vi bruger de muligheder, der er i lovgivningen for, at små og mellemstore virksomheder kan byde ind på opgaverne. Uanset om det handler om en ny computerskærm til en medarbejder på rådhuset, stole til en skoleklasse, senge til et plejecenter, konsulentbistand eller et udbud om at bygge et nyt børnehus, så skal indkøb af varer og tjenesteydelser bidrage til at skabe bedre velfærd og en bæredygtig udvikling af Lejre Kommune, siger formand Grethe Nørtoft Saabye, Udvalget for Erhverv og Turisme i Lejre Kommune.

Ros fra DI

Kommunens fokus på de små og mellemstore virksomheder skaber tilfredshed i DI (Dansk Industri).

I sit høringssvar er DI kommet med en række anbefalinger, som kommunen efterfølgende har taget med. Og helt overordnet er der ros til Lejre Kommunes nye indkøbspolitik.

-   Det er en gennemarbejdet indkøbspolitik, og kommunen har gjort sig nogle gode overvejelser. Kommunernes indkøb bidrager til den grønne omstilling og skaber vækst i virksomhederne, forudsat at indkøbspolitikken samtidig indeholder nogle konkrete mål og en tidshorisont for indfrielsen. Derfor er indkøbspolitikken vigtig, siger Mikkel Friis-Holm, bestyrelsesmedlem DI Roskilde/Køge Bugt.

Fakta:

Lejre Kommune indkøber for ca. 819 mio. kr. årligt (2020 tal), og samarbejder i dén forbindelse med mere end 4.300 leverandører.

Kontakt:

Leder af Sekretariat & Jura Simon Fischer, Lejre Kommune. Tlf. 42 65 98 80. E-mail: sifi@lejre.dk 
Formand Grethe Nørtoft Saabye, Udvalget for Erhverv og Turisme i Lejre Kommune. Tlf. 40 89 44 76. E-mail: gsaa@lejre.dk 
Presse- og Kommunikationsansvarlig Jesper Benzon Jørgsholm, Lejre Kommune. Pressetelefon 40 30 77 22. E-mail: jebjo@lejre.dk 
Borgmester Carsten Rasmussen, Lejre Kommune. Tlf. 20 26 13 00. E-mail: carr@lejre.dk