Anlægsprojekter i Lejre Kommune som aldrig før

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune står i 2020 bag anlægsprojekter for mere end 130 mio. kr. Skoler, daginstitutioner og sportshaller har blandt andet fået et løft. Det har en stor del af kommunens veje også.

Skrevet den. 26. marts 2021

Skoler, haller, kulturhuse, musikcontainere og badebroer danner de fysiske rammer om Vores Sted og vores velfærd. Det er her, vi mødes, vokser, udfolder og udvikler os, og her vi slapper af. Det er den velfærd, man kan røre ved, og som er helt nødvendig for, at resten kan fungere. Mange af disse bygninger og anlæg har fået et løft.

-   Det er et kæmpe løft for kommunen. Det vil vi have glæde af i mange år fremover. Og nogle steder var det også tiltrængt, det må vi jo indrømme. Derfor har vi i kommunalbestyrelsen været enige om at gøre noget ekstra for de fysiske rammer om vores velfærd. Vi har benyttet den mulighed, der opstod, da regeringen i foråret 2020 gav kommunerne mulighed for at fremrykke anlægsprojekter til 2020 og samtidig lånefinansiere udgifterne. Den mulighed greb kommunalbestyrelsen med det samme, og vi ser og mærker nu resultatet, når vi færdes på vejene og i vores institutioner, ligesom det høje niveau uden tvivl har holdt en hånden under beskæftigelsen, udtaler borgmester Carsten Rasmussen.

Gode rammer om velfærden

Trælleruphallen har fået nyt sportsgulv og nyt tag, ligesom Kirke Hyllinge Hallen har fået nyt gulv både i hallen og gymnastiksalen. Bramsnæsvigskolen har fået nyt tag og nye døre og vinduer.

Kirke Hyllinge Skole har været igennem en omfattende renovering. Faglokaler er blevet renoveret, der er et nyindrettet faglokale til madkundskab, og skolen har fået et nyt udeområde med atriumgård.

I Lejre bliver der bygget en helt ny institution, som skal hedde Lejre Børnehus.

Kultur- og fritidslivet har også fået et løft. Der er blevet stillet en række musikcontainere op foran Lejre Hallen med plads til elektronisk og akustisk musik. Osted Kulturhus har fået nye døre og vinduer — og en ny kvist. Og til maj får Herlev en ny badebro.

67 af kommunens i alt 340 km kommuneveje har fået ny kørebane, der er asfalteret 364 parkeringspladser fordelt på 10 lokaliteter, og der er asfalteret 20 km cykelsti og 3,4 km fortov.

-   Vi kan se frem til en række indvielser til foråret, når de sidste anlægsprojekter er klar. Jeg glæder mig til, at vi kan slå dørene op til alle disse flotte, nye rammer om vores fællesskab, udtaler borgmester Carsten Rasmussen.

Katalog over anlægsprojekter i 2020

Ovenstående eksempler er kun et udpluk af de mange anlægsprojekter, der er besluttet i 2020, og nu er ved at blive gjort færdig.

Her kan du se et samlet katalog over de mange anlægsprojekter i 2020. Her ligger beskrivelser og fotos af samtlige projekter.