Hvad skal vi samles om næste år?

Nu kan I igen søge penge fra Lejre Kommunes Børne- og Kulturpulje for 2022.

Skrevet den. 10. november 2021

I 2021 var flere lokale festivaler blandt modtagerne af støttekroner fra Børne- og Kulturpuljen. Andre modtagere var koncerter, fællesspisning for unge, nyttehaver og kunstprojekter og meget andet.
1. december er næste frist for ansøgninger til 2022.

-   Kulturlivet er pulsen i Vores Sted. Det er ved kulturelle arrangementer, at vi mødes, mærker og inspirerer hinanden. Så jeg håber, at mange vil benytte sig af muligheden for at søge puljen, så vi også får noget at mødes om til næste år, siger formand Claus Jørgensen, Udvalget for Kultur & Fritid.

Man kan læse om kriterierne på kommunes hjemmeside. Og der er også god hjælp at hente ved at kontakte administrationen, der bl.a. kan hjælpe med gode råd til ansøgningen, sparring om en idé, bidrage med viden om, hvilke samarbejdspartnere der findes i området og meget andet.

Alle kan søge op til 50.000 kroner til et arrangement, der skal være lokalt forankret, åbent for alle og ikke kommercielt. Ansøgninger, der vedrører Børn, Unge og Musik, har førsteprioritet frem for andre ansøgninger.

Fakta

Læs mere om Børne- og Kulturpuljen og find ansøgningsskemaet her: https://www.lejre.dk/kultur-og-fritid/vejledning-og-hjaelp/puljer/borne-og-kulturpuljen/ 

Ansøgninger behandles i januar 2022 i Udvalget for Kultur og Fritid, og ansøgere får svar umiddelbart efter.

Kontakt

Kim Jessing Pedersen, Center for Kultur og Fritid, Lejre Kommune. Tlf. 20 12 70 84. E-mail: kijpe@lejre.dk 

Er du ung og har en god ide, men har brug for sparring, er du velkommen til at kontakte Futureland: Mari Schmidt, Center for Sekretariat og Implementering, Lejre Kommune. Tlf. 21 56 24 41, E-mail: mnys@lejre.dk 

Presse- og Kommunikationsansvarlig Jesper Benzon Jørgsholm, Lejre Kommune. Pressetelefon 40 30 77 22 (modtager ikke sms). E-mail: jebjo@lejre.dk 

Formand Claus Jørgensen, Udvalget for Kultur & Fritid, Lejre Kommune. Tlf. Tlf. 22 22 74 55. E-mail: cljo@lejre.dk