Lejre Kommune inviterer til høringscafé om idrætspolitik

Kom og drøft Kommunalbestyrelsens forslag til idræts- og bevægelsespolitik mandag den 13. september i Domus Felix.

Skrevet den. 2. september 2021

”Frirum til Bevægelse” er navnet på Kommunalbestyrelsens udkast til idræts- og bevægelsespolitik, som skal sikre en fælles, visionær udvikling på idrætsområdet i Lejre Kommune.

Forslaget er sendt i høring, og du har nu mulighed for at komme med dine input – både i form af høringssvar og også ved at komme til høringscafé i Domus Felix mandag den 13. september kl. 16.30-18.15.

-   Der foreligger nu et udkast til en idræts- og bevægelsespolitik, som vi i udvalget er meget begejstrede for. Vi mener, at politikken vil skabe endnu bedre muligheder for udfoldelse af idræt og bevægelse i Lejre Kommune i de kommende år. Vi har allerede nogle stærkt engagerede foreninger, og jeg ser frem til mange gode høringssvar, siger formand Claus Jørgensen, Udvalget for Kultur og Fritid.

Ved høringscaféen kan du høre en præsentation af ”Frirum til Bevægelse” og ikke mindst få lejlighed til at diskutere forslaget med medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Forslaget til idræts- og bevægelsespolitik har fem indsatsområder: Flere aktive borgere, Foreningsliv i udvikling, Lokale mødesteder, Aktiv i naturen og Samspil om idræt og bevægelse. Og så har Udvalget for Kultur og Fritid formuleret tre tværgående spor, som har betydning for alle indsatsområderne: Leg og kreativitet, Træning og tænding og Rum for bevægelse.

-   Vi har et rigt idrætsliv med mange aktive borgere og mange lokale foreninger og fællesskaber. Med ”Frirum til Bevægelse” bygger vi ovenpå de indsatser, vi allerede har igangsat som visionskommune og i regi af ”Bevæg dig for livet”-samarbejdet. Vi vil gerne sætte en solid retning for, hvordan vi fortsat støtter op om et aktivt liv i Lejre Kommune med trivsel for borgerne, siger næstformand Christian Fjeldsted Andersen, Udvalget for Kultur og Fritid.

Fakta

Høringscaféen afholdes mandag d. 13. september 2021 kl. 16.30-18.15 i Domus Felix, Salen, Bygaden 20, 4320 Lejre.

Alle er velkomne og du kan læse mere om tilblivelsen af politikken her.

Idræts- og bevægelsespolitikken er bl.a. blevet udarbejdet på baggrund af inputs fra borgere, foreningsliv og andre aktører.

Når idrætspolitikken er endeligt vedtaget, er det tanken, at der skal udarbejdes tilhørende handlingsplaner fx vedrørende faciliteter.

Du kan læse udkastet til idræts- og bevægelsespolitikken her.

Kontakt

Kim Jessing Pedersen, Lejre Kommune, Center for Kultur og Fritid. Tlf. 20 12 70 84. E-mail: kijpe@lejre.dk 

Presse- og Kommunikationsansvarlig Jesper Benzon Jørgsholm, Lejre Kommune. Pressetelefon 40 30 77 22. E-mail: jebjo@lejre.dk 

Udvalgsformand for Udvalget for Kultur og Fritid, Claus Jørgensen, Lejre Kommune: Tlf. 22 22 74 55. E-mail: cljo@lejre.dk   

Næstformand for Udvalget for Kultur og Fritid, Christian Fjeldsted Andersen, Lejre Kommune: Tlf. 53 73 83 41. E-mail: chfa@lejre.dk