Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Nu kan du søge om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens §18. Der kan søges om tilskud til aktiviteter i 2023. Ansøgningsfristen er 1. oktober 2022. Du kan søge om støtte til aktiviteter med sundhedsfremmende og forebyggende indhold.

Skrevet den. 22. august 2022

Hvad støtter vi?
Lejre Kommune har et aktivt foreningsliv og ønsker at styrke den frivillige indsats, der foregår i de frivillige sociale organisationer og foreninger, der yder frivilligt socialt arbejde for en udsat målgruppe, både for børn, voksne, flygtninge og pårørende på det frivillige sociale og sundhedsmæssige område. 

Lejre Kommune ønsker med §18-midlerne at støtte aktiviteter, som kan skabe eller fastholde fysisk og psykisk sundhed hos en gruppe af borgere, samt aktiviteter som har et netværksskabende formål, der er til glæde for kommunes borgere. Der bliver i vurderingen lagt vægt på, at aktiviteten retter sig mod personer, der bor i Lejre Kommune.

Hvordan søger du?
Du kan ansøge om tilskud og læse mere om §18-midlerne på lejre.dk/borgerpuljer. Her finder du ansøgningsskema, retningslinjer og vejledning.