Lille vandværk midlertidigt lukket efter fund af PFAS

Skrevet den. 23. december 2022

I en vandprøve fra det lille Kyndeløse Strand Vandværk er der fundet PFAS-stoffer på et niveau, der ligger over grænseværdien. Vandværket forsyner 28 sommerhuse i området, og de vil i den kommende tid i stedet få vand fra Møllehøj Vandværk.

Lejre Kommune har været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, som peger på, at vandkvaliteten skal forbedres, hvis vandet fra Kyndeløse Strand Vandværk fremover skal kunne benyttes til drikkevand.

Derfor vil vandværket nu undersøge, hvad der eventuelt kan gøres, for at vandet igen kan overholde grænseværdierne. I mellemtiden får forbrugerne altså deres vand fra nabovandværket.

Fakta om PFAS:

PFAS er en stor gruppe af kunstige fluorstoffer, som er blevet fremstillet siden 1950’erne. De findes i dag mange steder, og hvis koncentrationen bliver for høj, kan de udgøre en risiko for helbred og miljø.

Der må i Danmark være op til 2 nanogram FPAS pr. liter drikkevand. I prøven fra Kyndeløse Strand Vandværk blev der målt 4,1 nanogram pr. liter.

Læs mere om PFAS på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her: https://www.sst.dk/da/Viden/PFAS

Læs Sundhedsstyrelsens faglige vurdering efter fundet af PFAS i Kyndeløse her.