Kulturmidler uddelt til 10 projekter

Det nytiltrådte Udvalg for Kultur, Fritid & Turisme i Lejre Kommune uddelte mandag d. 7. februar støtte til en række projekter og indsatser fra puljen til øvrige kulturelle aktiviteter. I alt modtog 10 projekter støtte. Derudover blev der bevilget midler til børnekulturindsatsen samt afsat midler til etablering af en ny ungepulje målrettet unges egne projekter.

Skrevet den. 16. februar 2022

Projekter i børne- og ungehøjde.
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme har haft en række projektansøgninger til politisk behandling. 
En del af projekterne havde et klart fokus på børn og unge. Enten direkte ved at være rene børne/ungekulturprojekter eller ved at have børn og unge som en del af målgruppen for projektet, som det fx er tilfældet ved de ansøgninger der var fra såvel Hvalsø Kulturnat som Lejre Høstfestival, der begge opnåede støtte.

”Jeg er tilfreds med at så mange af projekterne er målrettet kommunens mange børn og unge”, siger den nyvalgte formand for Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme, Ida Dyhr. ” Det betyder, at mange børn og unge igen kan få glæde af børnekulturindsatsen i Lejre Kommune. Vi er i udvalget særligt glade for at kunne støtte projekter til børn og unge, da den gruppe har haft stigende mistrivsel under Covid-19, bl.a. fordi de ikke har kunne mødes og være sammen på kryds og tværs.”

Udvalget valgte desuden at oprette en pulje på 100.000 kr. som kan søges af unge til deres egne projekter. ”Den præcise udformning af hvorledes søgningen til denne pulje skal foregå, er på vej i samarbejde med nogle af de unge”, tilføjer Formand Ida Dyhr.

En komplet oversigt over støttede projekter, kan ses under udvalgsbehandlingen på Lejre.dk.

Penge tilbage at søge

Mindre projekter, dvs. under 5.000 kr., kan løbende søge en separat del af puljemidlerne, og hurtigt få et svar. Projekter over 5000 kr. kan søge de ca. 90.000 kr., som resterer i Børne- og Kulturpuljen ved næste uddeling i efteråret 2022. Der er ansøgningsfrist den 1. september 2022. Der kan læses mere om puljen og kriterierne her: https://www.lejre.dk/borger/borgerpuljer/