At anmelde rotter er vores fælles ansvar

Du skal anmelde det til kommunen, når du ser en rotte eller bare tegn på en rotte – også selvom det ikke er hjemme hos dig selv.

Skrevet den. 7. oktober 2022

Som grundejer har du også pligt til at renholde og rottesikre din ejendom.

Det er kommunens pligt at bekæmpe rotterne, og da rottebekæmpelsen allerede er betalt over ejendomsskatten, vil du ikke få en regning fra rottefængeren.

Se efter disse tegn på rotter:

  • Huller ved kloakdæksler – rotten er god til at komme ud af kloakken, og derfor ser vi ofte huller ved kloakken, hvor rotten har gravet sig ud.
  • Pludseligt sunkne fliser og chaussesten – det kan være tegn på underminering, som kan skyldes rottens gange under jorden.
  • Huller i skråninger og græsplæner uden jordbunker – rotten vedligeholder sine huller og fjerner nedfaldne blade og andet affald, der ligger i vejen for.
  • Gnavmærker i træværk – rotten gnaver hele tiden, og den forsøger gerne at komme ind i din bolig. Derfor kan du opleve at se gnavmærker i f.eks. dørkarme.
  • Fedtstribe – rotten udskiller et sekret, der afsættes, dér hvor den løber. Med tiden vil der komme en brun stribe, hvor rotten har været forbi mange gange.
  • Ekskrementer – rottens ekskrementer er sorte, aflange og ca. 1,5 cm store.
  • En ram, vammelsød lugt indendørs – hvor rotten bor, vil der begynde at lugte kraftigt.

Du kan anmelde rotter på borger.dk eller her på hjemmesiden.