Lejre Kommunes borgmester er nyt medlem af Gate 21’s bestyrelse

Tina Mandrup, borgmester i Lejre Kommune, er netop indtrådt i bestyrelsen for Gate 21. Hun blev valgt på Gate 21’s årlige Borgmesterforum.

Skrevet den. 30. juni 2023

I forbindelse med udnævnelsen skriver Gate 21 sådan:

Lejre Kommune er en frontløberkommune på klimaområdet, og en meget aktiv partner, der har deltaget i mere end ti projekter i Gate 21.

Lejre Kommune var blandt de første 20 danske kommuner, der udviklede klimaplaner, og står i dag med en ambitiøs klimaplan, der handler om at skabe det gode og klimavenlige liv i kommunens 49 landsbyer og småbyer – i naturen, på landet og tæt på storbyen. For Lejre Kommune handler klimaplanen om, hvad borgere, organisationer, virksomheder, politikere og administrationen kan gøre i samarbejde og i partnerskaber både i og uden for kommunegrænsen. En tilgang, der rimer 1:1 med grundtanken i Gate 21.

”Klimaudfordringen kender hverken lande- eller kommunegrænser. Og alene siden vi påbegyndte arbejdet med Vores Klimaplan i Lejre Kommune, i øvrigt med hjælp fra Gate 21, er udfordringerne og dermed behovet for handling blevet endnu mere påtrængende. Det kræver stærke partnerskaber, og ved at forene kræfterne kan vi alle rykke endnu hurtigere på at omsætte målsætningerne til reel handling. Jeg er derfor virkelig glad for, at jeg med en plads i Gate 21’s bestyrelse nu får mulighed for at bidrage til den indsats på det strategiske niveau. Jeg ser også frem til at blive inspireret og forhåbentlig også at kunne dele erfaringer fra min egen kommune,” siger Tina Mandrup.

Gate 21’s bestyrelse repræsenterer hele tripple helix-partnerskabet og har således medlemmer fra kommuner, regioner, virksomheder og forskningen. Se hele bestyrelsen her: https://www.gate21.dk/om-gate-21/bestyrelse/