At bekæmpe rotter er vores fælles ansvar

Hvis du ser rotter, eller tegn på rotter, har du pligt til at melde det med det samme - også selvom det ikke er hjemme hos dig selv. Kommunen har pligt til at bekæmpe rotterne - og da det allerede er betalt over ejendomsskatten, vil du ikke få en regning for bekæmpelsen

Dekorativt

Skrevet den. 11. oktober 2023

Er du grundejer, har du også pligt til at renholde og rottesikre din ejendom.

Se efter disse tegn på rotter:

  • Huller ved kloakdæksler – rotten er god til at komme ud af kloakken og derfor ser vi ofte huller ved kloakken, hvor rotten har gravet sig ud
  • Pludseligt sunkne fliser og chaussesten – det kan være tegn på underminering, som kan skyldes rottens gange under jorden.
  • Huller i skråninger og græsplæner (uden jordbunke omkring) – rotten vedligeholder sine huller og fjerner nedfaldne blade og andet affald, der ligger i vejen for rotten.
  • Gnavmærker i træværk – rotten gnaver hele tiden og forsøger gerne, at komme ind i din bolig, derfor kan du opleve, at se gnavmærker i f.eks. dørkarme.
  • Fedtstribe – rotten udskiller et sekret, der afsættes hvor den løber. Med tiden vil der komme en brun stribe hvor rotten har været forbi mange gange.
  • Ekskrementer – rottens ekskrementer er sorte, aflange og ca. 1,5 cm store.
  • En ram, vammelsød lugt indendørs – hvor rotten bor, vil der begynde at lugte kraftigt.

Anmeld rotter og læs mere her.