Kommunens rottebekæmper besøger tilsynspligtige ejendomme

I perioden fra oktober 2023 til og med februar 2024 vil tilsynspligtige ejendomme få besøg af kommunens rottebekæmper.

Skrevet den. 27. september 2023

De tilsynspligtige ejendomme er erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker.

Rottebekæmperen vil kontakte ejer eller lejer på ejendommen. Kommunens rottebekæmper er forpligtet til at gennemgå ejendommen - også hvis der ikke er nogen hjemme.

Rottebekæmperen gennemgår ejendommens udendørs arealer, for at se om der er spor efter rotter. Hvis der ikke er nogen hjemme, bliver der afleveret en seddel om tilsynet.

Tilsynet udføres i henhold til rottebekendtgørelsen (LBK 1170 af 08/09/2023, § 8).

Husk at du altid skal anmelde rotter på www.lejre.dk, hvis du ser eller har mistanke om rotter.