Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget fordeler tilskud og anviser lokaler til foreninger og aftenskoler, der etablerer folkeoplysende virksomhed i kommunen.
Medlemmerne af udvalget vælger, ved stemmeflerhed, selv sin formand og næstformand.

Folkeoplysningsudvalget består af 15 medlemmer:

  • 2 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.
  • 4 medlemmer indstillet af foreninger, der etablerer folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne).
  • 5 medlemmer indstillet af idrætsforeningerne.
  • 2 medlemmer indstillet af alle de øvrige foreninger.
  • 2 medlemmer indstillet af se selvorganiserede grupper.

Efter valg til Folkeoplysningsudvalget er der 5. maj 2022 konstitueret nyt udvalg: 

Anne Lauridsen (-)
Jan Hovmand (-)
Lise Christensen (-)
Niels Behr (-)
Ole Meibom (-)
Ruth Nielsen (-)
William S. Jacobsen (-)
Christian Fjeldsted Andersen (V)
Inger-Lis Westergaard (-)
Jens Nielsen (-)
Marianne Rex Sørensen (-)
Ole Bjørn Hansen (-)
Peter Rasmussen (-)
Torben Hornuff Madsen (-)
Thomas Bisgaard (B)

William S. Jacobsen valgt som formand
Inger-Lis Westergaard valgt som næstformand

Jf. vedtægter for Folkeoplysningsudvalget afholder Folkeoplysningsudvalget møde mindst 1 gang i hvert kvartal og højest 7 møder årligt

Møderne i 2023 afholdes kl. 18 -21 på følgende datoer:

Tirsdag den 8. marts
Torsdag den 7. juni
Tirsdag den 12. september
Onsdag den 13. december

Du finder dagsordener og referater fra Folkeoplysningsudvalgets møder her.

Du kan læse om de forskellige tilskud til folkeoplysende foreninger her.