Rummelighedsprisen: Succeserne skal frem i lyset

Rummelighedsprisen fejrer lokale virksomheder, der skaber rummelige arbejdspladser i Lejre Kommune. Rummelighedsprisen uddeles af udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration. Vinderen prises med lokal kunst og gavekort til et arrangement for medarbejderne – og indstillingerne kan komme fra borgere og ansatte på virksomhederne.  

Lejre Kommune ønsker at fremme et rummeligt arbejdsmarked, hvor der er fokus på fastholdelse og/eller integration af medarbejdere, der ellers ville falde udenfor arbejdsmarkedet.
Rummelighedsprisen uddeles for at sættes fokus på succeshistorier fra lokale virksomheder, der har bidraget til udvikling af arbejdspladser i Lejre kommune, og samtidig har gjort en indsats for at fremme rummeligheden på arbejdsmarkedet. Prisen er et gavekort på 5.000 kr. til et arrangement for medarbejderne samt et kunstværk udført af en lokal kunstner. 

For at komme i betragtning skal virksomheden opfylde et eller flere af nedenstående kriterier.  

  • Bidraget til (udviklingen af) det rummelige arbejdsmarked, for borgere bosiddende i Lejre.
  • Bidraget til udviklingen i beskæftigelsen.
  • Integreret personer, der har haft svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.
  • Hjulpet integrationsborgere i henholdsvis praktikker, løntilskud og ordinære jobs.
  • Ansat medarbejdere i job på særlige vilkår, f.eks. skånejob eller fleksjob.
  • Oprettet uddannelsesplads(er) for unge.
  • Gjort en særlig indsats for at fastholde medarbejdere som er eller var i fare for at miste jobbet.
  • Er hjemmehørende i Lejre Kommune. 

Indstillerne deltager automatisk i lodtrækningen om tre gavekurve fyldt med lokale produkter til en værdi af 300 kr. 
Send begrundet indstilling til Mia Pough Hansen, miph@lejre.dk, senest 26. april 2023 kl. 12. 

Rummelighedsprisen: Bronzekunst af Christella Bamford 

Den lokale kunstner Christella Bamford har til lejligheden skabt 4 unika-skulpturer, der billedliggør “Rummelighed”.

 kunstværk
”For mig betyder det “At være rummelig” - i menneskelig forstand; at favne. Ikke kun favne det der er let og komfortabelt, men både favne og forpligte sig. Nogle gange på trods. Det handler om medmenneskelighed.  Der ligger for mig, noget ekstraordinært i selve ordet “Rummelighed”. Det handler om at skabe tilhørsforhold trods forskellighed. Derfor består skulpturen af tre elementer, der ved første øjekast ikke har noget til fælles: et fundament, noget kantet, og en cirkel, der samles til en helhed”, skriver Christella.  

Tidligere vindere:

Rummelighedspris 2023: Vestergaard Company.
Rummelighedspris 2022: Hegnsholt