Rummelighedsprisen: Succeserne skal frem i lyset

Rummelighedsprisen fejrer lokale virksomheder, der skaber rummelige arbejdspladser i Lejre Kommune. Rummelighedsprisen uddeles af udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration. Vinderen prises med lokal kunst – og indstillingerne kan komme fra borgere og ansatte på virksomhederne.  

Lejre Kommune ønsker at fremme et rummeligt arbejdsmarked, hvor der er fokus på fastholdelse og/eller integration af medarbejdere, der ellers ville falde udenfor arbejdsmarkedet.
Rummelighedsprisen uddeles for at sættes fokus på succeshistorier fra lokale virksomheder, der har bidraget til udvikling af arbejdspladser i Lejre kommune, og samtidig har gjort en indsats for at fremme rummeligheden på arbejdsmarkedet. Prisen er et kunstværk udført af en lokal kunstner. 

For at komme i betragtning skal virksomheden opfylde et eller flere af nedenstående kriterier.  

  • Bidraget til (udviklingen af) det rummelige arbejdsmarked, for borgere bosiddende i Lejre.
  • Bidraget til udviklingen i beskæftigelsen.
  • Integreret personer, der har haft svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.
  • Hjulpet integrationsborgere i henholdsvis praktikker, løntilskud og ordinære jobs.
  • Ansat medarbejdere i job på særlige vilkår, f.eks. skånejob eller fleksjob.
  • Oprettet uddannelsesplads(er) for unge.
  • Gjort en særlig indsats for at fastholde medarbejdere som er eller var i fare for at miste jobbet.
  • Er hjemmehørende i Lejre Kommune. 

Indstillerne deltager automatisk i lodtrækningen om tre gaveposer fyldt med lokale produkter til en værdi af 300 kr. 
Send begrundet indstilling til Mia Pough Hansen, miph@lejre.dk, senest 11. marts 2024 kl. 12. 

Rummelighedsprisen: Bronzekunst af Christella Bamford 

Den lokale kunstner Christella Bamford har til lejligheden skabt 4 unika-skulpturer, der billedliggør “Rummelighed”.

 kunstværk
”For mig betyder det “At være rummelig” - i menneskelig forstand; at favne. Ikke kun favne det der er let og komfortabelt, men både favne og forpligte sig. Nogle gange på trods. Det handler om medmenneskelighed.  Der ligger for mig, noget ekstraordinært i selve ordet “Rummelighed”. Det handler om at skabe tilhørsforhold trods forskellighed. Derfor består skulpturen af tre elementer, der ved første øjekast ikke har noget til fælles: et fundament, noget kantet, og en cirkel, der samles til en helhed”, skriver Christella.  

Tidligere vindere:

Rummelighedspris 2023: Vestergaard Company.
Rummelighedspris 2022: Hegnsholt