Fjernvarme og Varmeplan 2022

Her finder du spørgsmål og svar om planerne for udbygning af fjernvarme i Lejre Kommune.

Regeringen har besluttet, at alle kommuner skal udarbejde en varmeplan inden årets udgang, og i Lejre Kommune er vi godt i gang.

I oktober var udkastet til Lejre Kommunes varmeplan klar. Planen viser, hvor der kan komme fjernvarme, og hvor der ikke kan. For dem der ikke kan få fjernvarme, vil den give inspiration til andre løsninger – både individuelle og fælles.

Læs varmeplanen her 

Denne version af varmeplanen vedtog kommunalbestyrelsen på mødet den 31. oktober.

Planen har siden været i offentlig høring, og den endelige version er under udarbejdelse.

Termonet: vi undersøger mulighederne i otte byer

På Kommunalbestyrelsesmødet d. 28. november blev det besluttet, at man vil undersøge op til otte landsbyer i Lejre Kommune for, om termonet kan være en ny lokal, grøn varmeløsning.

Det er en stor opgave for frivillige at kaste sig ud i afklaringen og etableringen af et varmefællesskab. Derfor vil Kommunalbestyrelsen støtte processen - konkret ved at undersøge, hvor termonet kan blive relevant. Det er et eksternt firma, som står for undersøgelserne (- kaldet screeninger).

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling beslutter d. 5. december, på baggrund af en række objektive kriterier, hvilke landsbyer, der skal screenes. Såfremt erfaringerne fra de første screeninger er gode, kan det i 2023 overvejes, om flere landsbyer skal screenes.

Hvad er et termonet?

Et termonet fungerer i praksis som et stort, fælles jordvarmeanlæg: Der lægges uisolerede rør i jorden. En væske i røret opvarmes af jorden og sendes ud til det enkelte hjem. 

(Teknikken bag jordvarme beskriver bolius.dk her: LINK)

Termonettet løber på tværs af mange bygninger med en typisk temperatur på mellem 0 og 10 grader. I kombination med jordvarmepumper kan et termonet levere varme og varmt brugsvand. Termonettet kan både etableres til få og mange bygninger – og kan let udvides efterfølgende.

Termonet er altså en kollektiv varmeforsyning og har nogle fordele frem for de individuel løsninger. Fordelene er blandt andet, at det er billigere for den enkelte forbruger, både ved etableringen og i forhold til de løbende varmeudgifter. Man slipper for den støj, som kan følge med en privat varmepumpe, og man skal ikke afse plads til en udedel. 

Samtidig vil det være muligt at indgå fælles serviceaftaler. Termonettet er samtidig en fleksibel løsning, som kan trække på flere forskellige varmekilder. 

(Kilde: Termonet – Fremtidens varmepumpebaserede fjernvarme i landsbyer og byområder)

Tidsplan, støttemuligheder og alternative varmeløsninger

Luk alle
Åben alle

Arbejdet med at lave en ny varmeplan er i fuld gang. Læs herunder om de kommende faser:

Tidsplan for Varmeplan 2022

Tirsdag den 6. september 2022:

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal Udvikling præsenteres for status på arbejdet med varmeplan 2022 for Lejre Kommune.

Søndag den 11. september 2022:

Informations- og debatmøde om fremtidens varmeforsyning i Lejre Kommune. Tilmelding og mere information til mødet kan fås her

Tirsdag den 4. oktober 2022:

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal Udvikling behandler forslag til varmeplan 2022 for Lejre Kommune. Udvalget behandler også processen for færdiggørelse af varmeplanen.

Læs referatet fra mødet her: link

Planudkastet og procesplan behandles også i Økonomiudvalget den 24. oktober og i Kommunalbestyrelsen den 31. oktober.

Derefter sendes varmeplanen i offentlig høring.

December 2022:

Alle boligejere modtager besked i eboks, om den enkelte får mulighed for at koble ejendommen til fjernvarme, og hvornår.

Hvis fjernvarme ikke er en mulighed, får man information om mulige alternativer – enten som fælles- eller individuelle løsninger.

Søg støtte til lokale varme- og energifælleskaber

I lyset af den aktuelle energikrise har Landsbypuljen 2022 et særligt fokus på etablering af lokale og borgerdrevne energifællesskaber i landsbyer og lokalområder. Målgruppen er de områder, som vurderes ikke at have potentiale i forhold til fjernvarme. Områderne fremgår af den den indledende screening, der er gennemført af Rambøll i 2022: Læs mere i dette dagordenspunkt. 

Læs mere og se dine muligheder her

Skift til Jordvarme eller Varmepumpe

Hvis du ønsker at skifte dit naturgas- eller oliefyr, og fjernvarme ikke er – eller forventes at blive – en mulighed, vil det være oplagt at skifte til en varmepumpe eller et jordvarmeanlæg.

På siderne Sådan får du varmepumpe og Sådan får du jordvarme og på SparEnergi.dk kan du finde mere information om varmepumper og jordvarme.

Præsentationer og oplæg fra borgermøder 

Luk alle
Åben alle