Børnehuset Den Grønne Kile

Børn lærer af sig selv, men ikke kun af sig selv! Legen er et unikt læringsmiljø for barnet. Her lærer barnet bl.a. at fungere socialt i større og mindre grupper, at indgå i forskellige roller og spilleregler samt at udvikle fantasien sammen med andre.

Opskriv dit barn

Om 

Luk alle
Åben alle

Om os

Den Grønne Kile er en institution i Lejre Kommune, som rummer ca. 110 børnehavebørn fordelt på 5 stuer, og ca. 65 vuggestuebørn fordelt på 4 stuer.

I vores Børnehus vil vi blandt andet gerne have fokus på børnenes bevægelse og selvhjulpenhed. Forskning i børns læring og deres parathed til at modtage læring når de kommer i skole fortæller, at det er vigtigt, at børnene er motorisk velstimulerede.

Vi inspirerer til at gøre børnene mere selvhjulpne. Husk børn må gerne bøvle med tingene, det bliver de kun meget mere motorisk dygtige af.

Vi gør vores bedste for at gøre børnehuset til et dejligt og trygt sted, at være i, for jeres barns første år på ”egne” ben.

Læremestre skal inspirere børn
I Børnehuset, arbejder vi med at skabe et godt og trygt miljø for alle børn. Vi vægter omsorg og relation højt. Derudover arbejder vi meget med den motoriske udvikling samt den kreative udfoldelse. Vi er tit på legepladsen eller på tur i nærområdet. Vi holder samling med forskellige sange og temaer og så er vi på stuen og har fri leg hvor kun fantasien sætter grænser. Leg er godt for børnenes mentale og sociale udvikling.

Barnet skal med tiden lære at klare sig selv, og hvorfor så ikke starte i dagtilbud. Vi arbejder blandt andet med at blive bedre til på- og afklædning, måltidet samt dagligdagens gøremål. Vi gør hvad vi kan for at hjælpe børnene i den rigtige retning og øve situationer  og relationer gentagne gange samt betydningen i det udvikle gode relationer og venskaber.

Udviklingsområder / indsatsområder
Et børnehus skal altid være i udvikling, og det sætter vi en ære i. Vi har fokus på pædagogisk dokumentation og evaluering og Børnehuset er ved at udvikle den røde tråd i den pædagogiske tilgang i huset. Fælles faglighed skal bl.a. baseres på principper for udviklingsstøttende samspil og kommunikation. Principperne styrker udvikling og trivsel for børnene samt god og anerkendende kommunikation i relationerne.
Princip 1: Barnet tager et initiativ
Princip 2: At følge barnets initiativ
Princip 3: At sætte ord på barnets initiativer

Åbningstider

Alle hverdage: 06:30 - 17:00 

Besøg os

I er velkomne til at besøge os og høre mere om hverdagen i børnehuset.

Kontakt den daglige leder for at aftale et besøg.

Frokostordning

I Den Grønne Kile har forældrene valgt, at der skal være frokostordning.

I daginstitutioner med frokost/madordning tilbydes et valg mellem 2 typer af måltider:

  • Et måltid der består af max 20% kød & fisk om ugen
  • Et vegetarisk måltid, uden kød & fisk.

Begge måltider tilberedes inden for rammen af Fødevarestyrelsens anbefalinger til børns kost.
Det betyder, at forældre til børn i Den Grønne Kile skal vælge det måltid, de ønsker deres barn skal have, når der serveres mad i institutionen. Måltidsvalget skal ske til daginstitutionsleder Sonja Dreesen, sodr@lejre.dk.

Nye forældre orienteres ved opstartssamtalen om de 2 måltidsvalg.

Måltidet vælges for en 4 ugers periode og er bindende for perioden.

Hvis forældre efter 4 uger ønsker at ændre deres valg af måltid, skal de henvende sig til daginstitutionsleder Sonja Dreesen, sodr@lejre.dk.

Link til Fødevarestyrelsens anbefalinger til dagtilbud.

Link til Lejre Kommunes madpolitik:
https://www.lejre.dk/media/qwelcao4/lejre-madpolitik-v2.pdf

Smiley-ordning:
http://www.findsmiley.dk/549460

Førstehjælp

Vi holder løbende førstehjælpskurser for personale og ledelse i børnehuset. 

Pædagogisk profil

Luk alle
Åben alle

Pædagogisk læreplan

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt de seks læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring.

Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendtgørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold. Publikationen samler og formidler alle relevante krav til arbejdet med den pædagogiske læreplan og er dermed en forudsætning for at udarbejde den pædagogiske læreplan.

Den styrkede pædagogiske læreplan

For studerende

Formålet med praktikstedsbeskrivelsen er at kvalificere grundlaget for dig som studerende så du får et uddannelsesmæssig udbytte af din praktik. Beskrivelsen er en relativ kort og overskuelig form som giver en introduktion om os som praktiksted - en introduktion, som du, som studerende, kan anvende både i forbindelse med valg af praktiksted, som forberedelse til/for besøget og som en del af grundlaget for udarbejdelse af læringsmål. Desuden beskrive os som praktiksted, specialiseringsmuligheder der kan anvendes i forbindelse med specialisering i 2. & 3. praktikperiode. 

For både den studerende og praktikstedet tjener praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for de tre praktikperioder til en konkretisering og synliggørelse af de læringsmuligheder, for os som praktiksted, kan tilbyde. For os kan selve udarbejdelsen bidrage til en afklaring af, hvordan os, som praktiksted, kan understøtte den studerendes læreproces i praktikken.

Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen bliver løbende justeret og revideret for at indfange de forandringer, der sker som følge af ændringer i brugergruppen, ændringer i personalegruppen og ændringer i praktikstedets opgaver og mål.

Læs praktikbeskrivelsen her.

Tilsyn

Luk alle
Åben alle

Pædagogisk tilsyn

Lejre Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle former for dagtilbud beliggende i kommunen jævnfør dagtilbudsloven. Tilsynet skal sikre, at børnene har de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring. Samtidig skal det sikres, at der arbejdes med pædagogiske læreplaner, sprogudvikling, børnemiljø, sundhed, overgange mellem pædagogiske tilbud og forebyggelse i forhold til børn med særlige behov.

Du finder det seneste tilsyn her.