Daginstitution

Luk alle
Åben alle

Skriv dit barn op Læs mere

Lejre Kommune anvender Digital Pladsanvisning, som er en selvbetjeningsløsning, hvor du hurtigt og nemt bl.a. kan opskrive/udmelde dit barn eller ansøge om økonomisk friplads.

Find en institution Læs mere

Her finder du adresser samt kontaktinformationer på de forskellige institutioner i kommunen samt kontaktinformationer til privat institutioner og private pasningsordninger.

Tilskud og takster 2024 Læs mere

Kommunalbestyrelsen fastsætter hvert år takster for pasning i dagtilbud.

Lukkedage i daginstitutioner Læs mere

De kommunale dagtilbud i Lejre Kommune har lukket nogle dage om året. 

Privat pasning Læs mere

Forældre i Lejre Kommune kan få tilskud til privat pasning af deres børn i stedet for at benytte kommunens dagtilbud.

Pasning af egne børn Læs mere

Forældre i Lejre Kommune kan få tilskud til pasning af deres egne børn i stedet for at benytte kommunens dagtilbud.

Lejre Kommune giver tilskud til børn i alderen fra 26 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklase. I de fleste tilfælde vil det være det år, hvor barnet fylder 6 år.

FAQ Læs mere

Her finder du de spørgsmål som forældre oftest ringer ind til pladsanvisningen og spørger om. Så før du ringer, kan du måske finde svar på dit spørgsmål her.

Tilsyn og godkendelseskriterier Læs mere

I følge dagtilbudslovens § 5 er det kommunalbestyrelsens opgave at føre tilsyn med, at kvaliteten i daginstitutioner til børn samt i private pasnings- og puljeordninger  er i orden.

I henhold til dagtilbudslovens § 20 skal kommunalbestyrelsen godkende privatinstitutioner.

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Læs mere

Hvis du er bekymret for dit barns trivsel og udvikling, kan du få rådgivning og vejledning hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Bekymret for et barn eller en ung? Læs mere

Hvis et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der påvirker dets trivsel eller udvikling negativt, har du som borger eller offentligt ansat pligt til at give besked til kommunen. Det kaldes at foretage en underretning.

Du kan både kontakte kommunen anonymt eller opgive dit navn.