Børnehuset Skovvejen

Børnehuset Skovvejen har en børnehave med plads til 50 børn og en vuggestue gruppe med plads til 36 børn. Vuggestuen er beliggende tæt på skolen og togstationen i dejlige grønne omgivelser. Børnehaven er beliggende tæt ved skoven, som vi besøger ofte. Vi har fokus på motorik, sansning og natur i vores pædagogiske arbejde. Hos os vil alle børn føle sig hørt og anerkendt.

Opskriv dit barn

Om Børnehuset Skovvejen

Luk alle
Åben alle

Vi er en lille ældre børnehave, der blev opført i april 1971. Vi har plads til 50 børnehavebørn, som er fordelt på 3 stuer. Rødderstuen, Troldestuen og Uglegangen. På Rødderstuen og Troldestuen går børnene i alderen 3-4 år. På Uglegang stuen går børnene i alderen 4-6 år (kommende skolebørn).

Vores vuggestuegruppe ligger på Horseager og er en lille vuggestue med plads til 36 vuggestuebørn, fordelt på 3 stuer.

I Børnehuset Skovvejen bliver alle børn set, hørt og anerkendt. Vi arbejder med motorik, sansning og natur i vores temaer gennem året.

Vuggestuen har en legeplads med sandkasse og gynger. Legepladsen bliver udbygget løbende.

Børnehaven har en dejlig legeplads, med stor sandkasse, gynger, legetårn, plads til at cykle, samt rig plads til at styrke motorikken og lege i fred og ro på vores bakker med træstubbe bag huset. Vi har en dejlig vandbane, hvor børnene kan fordybe sig i legen med vandet. Der er også et lille legehus og træer, som børnene må klatre i. Vi har også flere buske, hvor børnene laver huler. Vi er ude i alt slags vejr.

Vi har en overdækket bålplads, som vi inddrager i vores pædagogiske aktiviteter, og hvor vi laver mad sammen med vores "madmor".

Gennem året har vi nogle faste traditioner f.eks. fastelavn, påskefrokost, sommerfest for forældre og søskende, halloween fest, julefrokost for børnene og julehygge med forældre og søskende.

I Børnehuset Skovvejen, har vi en tydelig struktur. De voksne har en anerkende tilgang til børn og forældre. Det er os voksne, som sætter  rammerne, børnene kan navigere i. Det giver børnene tryghed, ro og overskud til at udvikle sig og modtage læring.


Vi har åbent mandag til fredag 6.30-17

Du/I er velkomne til at besøge os og høre mere om hverdagen i institutionen.

Kontakt den daglige leder for at aftale et besøg.

I Børnehuset Skovvejen har forældrene valgt, at der skal være frokostordning.

Maden produceres i børnehave afdelingen og transporteres til vuggestuen.

I daginstitutioner med frokost/madordning tilbydes et valg mellem 2 typer af måltider:

  • Et måltid der består af max 20% kød & fisk om ugen
  • Et vegetarisk måltid, uden kød & fisk.

Begge måltider tilberedes inden for rammen af Fødevarestyrelsens anbefalinger til børns kost.


Det betyder, at forældre til børn i Børnehuset Skovvejen skal vælge det måltid, de ønsker deres barn skal have, når der serveres mad i institutionen.
Måltidsvalget skal ske til daginstitutionsleder Bente Brøndsted – brob@lejre.dk

Nye forældre orienteres ved opstartssamtalen om de 2 måltidsvalg.

Måltidet vælges for en 4 ugers periode og er bindende for perioden.

Hvis forældre efter 4 uger ønsker at ændre deres valg af måltid, skal de henvende sig til daginstitutionsleder Bente Brøndsted – brob@lejre.dk

Link til Fødevarestyrelsens anbefalinger til dagtilbud.

Link til Lejre Kommunes madpolitik: https://www.lejre.dk/media/qwelcao4/lejre-madpolitik-v2.pdf

I Børnehuset Skovvejen holder vi løbende førstehjælpskurser for personale og ledelse i børnehuset. 

Pædagogisk profil

Luk alle
Åben alle

Børn lærer gennem kroppen og derfor arbejder vi med sansning, motorik og bevægelse i vores pædagogiske aktiviteter. Det pædagogiske personale er alle i gang med at opkvalificere sig til motorikassistenter.  


Vi inddrager naturen og sundhed i de temaer der arbejdes med gennem året. Vi tager ofte på tur til skoven og en nedlagt grusgrav med dejlige bakker, hvor børnene kan udfolde sig motorisk.


Stuerne har en fast turdag hver uge. Vi arbejder med naturmaterialer, som vi finder på vores ture. Det er vigtigt for os, at børnene lærer om naturen derfor tilmelder vi os samleskrald-uge, går i skoven og arrangerer ture til strande.

Ved at skabe trygge rammer giver vi børnene de bedste forudsætninger at udvikle sig i. Tryghed giver mod og lyst til at udforske og lære.


Det er i fællesskabet og samspil med andre, at børn udvikler sig bedst. Derfor holder vi samling med børnene hver dag. På den måde, får de struktur på dagen, lærer om årets gang og får en følelse af fællesskab. 
Der skal være tid og ro til leg og fordybelse. Derfor deler vi ofte børnene op i små grupper, så de har bedre mulighed for at fordybe sig i lege og aktiviteter.

Her kan du læse vores nye pædagogiske læreplan

Tilsyn

Luk alle
Åben alle

Lejre Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle former for dagtilbud beliggende i kommunen jævnfør dagtilbudsloven. Tilsynet skal sikre, at børnene har de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring. Samtidig skal det sikres, at der arbejdes med pædagogiske læreplaner, sprogudvikling, børnemiljø, sundhed, overgange mellem pædagogiske tilbud og forebyggelse i forhold til børn med særlige behov.

Du finder det seneste tilsyn her.