Børnehuset Tusindfryd

Børn i dagtilbud skal have et børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring men også være et hjemligt sted for børn, forældre og personalet. Det er lykkedes os, for her er hyggeligt og rart. Her er inspirerende og der er et godt læringsmiljø. Men omsorg, anerkendelse (af børns individuelle følelsesliv), kreativitet lever også i højsædet og ikke mindst er det vigtigt for os at børnene har det sjovt.

Børnehuset Tusindfryd

Opskriv dit barn

Luk alle
Åben alle

Om os

Børnehuset Tusindfryd havde sin opstart den 15. april 1969, med ganske få børn. Institutionen har  pr. i dag vokset sig større, og nu med børn i alderen 0 - 6 år. Vi har i dag 57 børnehavebørn, fordelt på 3 stuer samt en vuggestue med 15 børn.

Tusindfryd ligger i naturskønne omgivelser for enden af en villavej, lige ud til åbne marker samt Kirke Såby's Idrætsanlæg. Vi har en rigtig dejlig legeplads med god plads til alle former for leg og bruger derudover vores lokalområde i den udstrækning vi kan.

Vi har fire stuer i huset, som hedder Spættestuen, Falkestuen, "ny stue" og vuggestuen. Børnene er fordelt på de fire stuer alt efter børnetal, fordeling af personale samt størrelsen af stuerne. Antallet af børn på stuerne varierer altså året igennem. Vuggestuebørn er garanteret plads i børnehaven.

De tre børnehavestuer er aldersintegreret men der arbejdes også på tværs af stuerne med aldersopdelte grupper. Børnene har mulighed for at lege, alt efter hvad og hvem de har lyst at lege med. Der vil være dage, hvor der er planlagte aktiviteter/temaer på de enkelte stuer eller i aldersopdelte grupper.

Personalet i Tusindfryd er fast tilknyttet en stue, men vi betragter huset som en helhed og samarbejder meget på tværs. Dels, hvis noget af det faste personale er fraværende, men også for at udnytte de enkeltes forskellige kompetencer.

Vi arbejder ud fra det anerkendende børnesyn med vægt på det gode børneliv, hvor børnene gives tid og rum til leg og til at indgå relationer/venskaber med andre børn.

Åbningstider

Mandag til fredag fra 06.15 til 16.45.

Besøg os

I er velkomne til at besøge os og høre mere om hverdagen i børnehuset.

Kontakt den daglige leder for at aftale et besøg.

Frokostordning

Frokost/madordning i Børnehuset Tusindfryd.

I Tusindfryd har forældrene valgt, at der skal være frokostordning.

I daginstitutioner med frokost/madordning tilbydes et valg mellem 2 typer af måltider:

  • Et måltid der består af max 20% kød & fisk om ugen
  • Et vegetarisk måltid, uden kød & fisk.

Begge måltider tilberedes inden for rammen af Fødevarestyrelsens anbefalinger til børns kost.

Det betyder, at forældre til børn i Den Grønne Kile skal vælge det måltid, de ønsker deres barn skal have, når der serveres mad i institutionen.
Måltidsvalget skal ske til daginstitutionsleder Eva Duus Hedengran, evhe@lejre.dk.

Nye forældre orienteres ved opstartssamtalen om de 2 måltidsvalg.

Måltidet vælges for en 4 ugers periode og er bindende for perioden.

Hvis forældre efter 4 uger ønsker at ændre deres valg af måltid, skal de henvende sig til daginstitutionsleder Eva Duus Hedengran, evhe@lejre.dk.

Link til Fødevarestyrelsens anbefalinger til dagtilbud.

Link til Lejre Kommunes madpolitik:
https://www.lejre.dk/media/qwelcao4/lejre-madpolitik-v2.pdf

Førstehjælp

I Tusindfryd holder vi løbende førstehjælpskurser for personale og ledelse i børnehuset. 

Pædagogisk profil

Luk alle
Åben alle

Pædagogisk læreplan

Af den pædagogiske læreplan skal det bl.a. fremgå, hvordan man i dagtilbuddet vil arbejde med mål for hvilke erfaringer og kompetencer, som læringsprocesserne skal lede frem imod. Det skal afklares hvilke erfaringer og hvilke kompetencer børnene skal have mulighed for at tilegne sig i dagtilbuddet. Det skal endvidere fremgå, hvordan der følges op eller evalueres på målene for læringsprocesserne.

I læreplanerne er der følgende seks læreplanstemaer:

  • sprog
  • sociale kompetencer
  • barnets alsidige udvikling/personlige udvikling
  • kulturelle udtryksformer og værdier
  • natur og naturfænomener
  • krop og bevægelse.

Derudover skal der i læreplanerne beskrives, hvordan vi vil sikre et godt fysisk, psykisk og æstetisk læringsmiljø for børnene.

Læs den pædagogiske læreplan her.

For studerende

Formålet med praktikstedsbeskrivelsen er at kvalificere grundlaget for dig som studerende så du får et uddannelsesmæssig udbytte af din praktik. Beskrivelsen er en relativ kort og overskuelig form som giver en introduktion om os som praktiksted - en introduktion, som du, som studerende, kan anvende både i forbindelse med valg af praktiksted, som forberedelse til/for besøget og som en del af grundlaget for udarbejdelse af læringsmål. Desuden beskrive os som praktiksted, specialiseringsmuligheder der kan anvendes i forbindelse med specialisering i 2. & 3. praktikperiode. 

For både den studerende og praktikstedet tjener praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for de tre praktikperioder til en konkretisering og synliggørelse af de læringsmuligheder, for os som praktiksted, kan tilbyde. For os kan selve udarbejdelsen bidrage til en afklaring af, hvordan os, som praktiksted, kan understøtte den studerendes læreproces i praktikken.

Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen bliver løbende justeret og revideret for at indfange de forandringer, der sker som følge af ændringer i brugergruppen, ændringer i personalegruppen og ændringer i praktikstedets opgaver og mål.

Læs praktikbeskrivelsen her.

Tilsyn

Luk alle
Åben alle

Pædagogisk tilsyn

Lejre Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle former for dagtilbud beliggende i kommunen jævnfør dagtilbudsloven. Tilsynet skal sikre, at børnene har de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring. Samtidig skal det sikres, at der arbejdes med pædagogiske læreplaner, sprogudvikling, børnemiljø, sundhed, overgange mellem pædagogiske tilbud og forebyggelse i forhold til børn med særlige behov.

Du finder det seneste tilsyn her.