Ejby Børnehus

I Ejby Børnehus prioriterer vi rummelighed, samt inkluderende børnefællesskaber, nærvær, leg og fordybelse i vores arbejde med børnene. Ejby Børnehus er en ny, moderne selvejende institution. Den er taget i brug 1. august 2022 og ligger i naturrige omgivelser tæt på skov og vand midt i Ejby. Vi er en svanemærket institution. Vi har masser af lys, rum, plads til leg og fordybelse, samt et dejligt udemiljø, som til trods for at legepladsen er nyetableret, allerede fungerer rigtig godt.

Opskriv dit barn

Om Ejby Børnehus

Luk alle
Åben alle

Om os

Ejby Børnehus er en ny institution, som hører under den selvejende institution Bramsnæs, som udover Ejby Børnehus består af Kirke Hyllinge Børnehave som ligger i Kr. Hyllinge. Vi har samme bestyrelse, drift og vi samarbejder tæt.

Ejby Børnehus har fantastiske fysiske rammer med masser lys, luft og plads til børnene. Vi har en stor legeplads, som vi bruger på forskelligvis.

Vi har eget køkken, hvor der bliver lavet økologisk mad fra bunden. Vuggestuen spiser på stuerne. Børnehaven spiser i vores fællesrum. Vi bestræber os på, at der skal ro om måltiderne, så det er hyggeligt for børnene at spise og snakke med deres venner.

Vi har Bramsnæsvigskolen i baghaven, hvilket gør det let at samarbejde med skolen. Det handler bl.a. om at give vores børn den bedste overgang fra børnehave til skole. De kommende skolebørn deltager f.eks. i morgensang på skolen en gang om måneden, kommer på besøg mv. Vi benytter også skolens faciliteter som legeplads og boldbane.

Ejby Børnehus er opdelt i to vuggestuegrupper på 0-3 år, samt to børnehavegrupper på 3-5 år og en kommende skolegruppe på 5-6 år. Der er plads til maks. 100 børn. Alle børn har en primær voksen og er tilknyttet en fast stue

Vi vægter fællesskabet højt, alle kender alle. Vi skaber mulighed for, at børnene kan danne relationer på tværs af store og små. Vi har fokus på børnefællesskaber og at alle skal have en ven.

Vi er i gang med at arbejde med vores struktur samt vores daglige pædagogik. Det handler om, hvordan vi modtager børnene om morgen, hvordan vi holder samling, spiser, hviler, går på legepladsen mv.

Vi har fokus på høj faglig kvalitet i vores daglige arbejde med børnene. Vi arbejder med børnenes udvikling, trivsel og læring.  Alle børn har en stemme og vi inddrager børnene på forskelligvis bl.a. ved små demokratiske afstemninger eller ved de selv bringer emner på banen, som de er optaget af eller nysgerrige på. Vi arbejder tematiseret, deler børnene op i små grupper, så de har mulighed for at få ro til fordybelse.  

Vi er optaget af den gode leg. Den gode leg udvikler sprog, fantasi, nysgerrighed, fordybelse og udvikler de sociale relationer. De voksne skal skabe gode inspirerende læringsmiljøer, som underbygger den gode leg samt guider og støtter børnene i legen. Vi veksler mellem at være aktive med børnene, hvor de får brugt deres krop og mærket sig selv og de mere stille aktiviteter som historie, tegne, spille spil eller andre former for aktiviteter, som passer til det tema børnene arbejder med.

Vi vil rigtig gerne inddrage jer forældre på forskelligvis, så vi får opbygget et godt samarbejde og fællesskab. Vi vil tilbyde forældresamtaler, fællesspisninger og andre arrangementer. Vi ønsker at få en forældregruppe, der støtter op om Ejby Børnehus og som bliver inddraget.

Åbningstider

Mandag:6.00-17.15

Tirsdag:6.00-17.15

Onsdag:6.00-17.00

Torsdag: 6.00-17.00

Fredag: 6.00-16.30

Åbningstider pr. 1. januar 2024
Mandag - torsdag 6.15-17
Fredag 6.30-16

Besøg os

Hvis I ønsker en rundvisning i Ejby Børnehus, enten for at se om vi er det rette sted for jer eller I allerede har fået plads, er I velkommen til at kontakte daginstitutionslederen. Du finder kontaktinformation i den grå boks til højre.

Frokostordning

I Ejby Børnehus har forældrene valgt, at der skal være frokostordning. Vi følger fødevarestyrelsens anbefalinger til børnenes kost.

Det er vores kosteneansvarlige, der laver mad til børnene.

Børnene tilbydes morgenmad til kl. ca. 7.30, formiddagsmad, frokost samt eftermiddagsmad.

Vi er lige begyndt med frokostordning, så det hele er helt nyt for os. Børnene har taget rigtig godt imod det og det skaber et berigende fællesskab for børnene at spise det samme mad sammen. De er nysgerrige på maden, hvad der er i og hvad det smager af. Vi oplever, at børnene er modige og tør smage på nye ting.

Vi vægter at børnene har faste pladser og fast voksen under måltidet, så børnene kan opleve et fællesskab i forbindelse med måltidet. Vi skifter børn og voksne efter en periode, når det ikke er så nyt for børnene.


Vi arbejder med selvhjulpenhed i forbindelse med måltiderne. Børnene dækker bord, øser selv mad op, sender mad rundt og rydder af efter måltidet. De henter også mere mad, hvis skålen er tom.

Førstehjælp

Vi holder løbende førstehjælpskurser for personale og ledelse i Ejby Børnehus.

Pædagogisk profil

Luk alle
Åben alle

Pædagogisk læreplan

For studerende

Under udarbejdelse

Tilsyn

Luk alle
Åben alle

Pædagogisk tilsyn

Lejre Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle former for dagtilbud beliggende i kommunen jævnfør dagtilbudsloven. Tilsynet skal sikre, at børnene har de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring. Samtidig skal det sikres, at der arbejdes med pædagogiske læreplaner, sprogudvikling, børnemiljø, sundhed, overgange mellem pædagogiske tilbud og forebyggelse i forhold til børn med særlige behov.