Plejeboliger

I en plejebolig er der tilknyttet personale, som befinder sig i umiddelbar nærhed af boligen hele døgnet. I plejeboligen ydes der udover personlig - og praktisk hjælp i hverdagen også hjælp til opretholdelse af et fællesskab og naboskab mellem beboerne.

Personalet laver maden, og beboerne er med i det omfang de har lyst samt i menuplanlægningen.

I Lejre Kommune har vi tre plejehjem:

 • Ammershøjparken Plejehjem i Kr. Hyllinge
 • Bøgebakken Plejehjem i Lejre 
 • Hvalsø Plejehjem i Hvalsø

Ansøg om plejebolig her

Luk alle
Åben alle

Hvem kan komme i betragtning til en plejebolig?

Du kan komme i betragtning til en plejebolig hvis:

 • du har behov for observation og/eller hjælp døgnet rundt.
 • du har behov for hjælp der ikke kan dækkes i din nuværende bolig.
 • du er ude af stand til, eller har svært ved, at tage hånd om egne behov. Du kan ikke på betryggende vis bo alene.
 • du kan ikke tilkalde hjælp ved akut opstået behov.
 • du har i din nuværende bolig ikke mulighed for at anvende dine hjælpemidler.
 • du opholder dig lovligt i Danmark.

Du kan ikke komme i betragtning alene på grund af:

 • Høj alder.
 • Du har et ønske om at bo nær din familie.
 • Din nuværende bolig og have er for stor og svær at vedligeholde.
 • Din nuværende bolig er til salg/solgt.
 • Skilsmisse eller ægtefælles dødsfald.

Kort over hvor plejehjemmene ligger

 

Hvad skal du være opmærksom på, inden du søger?

Når du får tilbudt en bolig, har du kort betænkningstid til at overveje tilbuddet. Hvis du siger ja tak, skal du flytte ind i boligen hurtigst muligt. Det forventes, at indflytningen sker på overtagelsesdagen eller hurtigst muligt efter denne.

Retten til frit valg omfatter ret til at din ægtefælle, samlever eller registrerede partner fortsat kan indgå i husstanden, hvis du ønsker dette. I så fald skal den bolig, der tilbydes være egnet til to personer. I tilfælde af din død, vil din efterlevende have ret til at blive boende i boligen.

Hvor mange er på venteliste til en plejebolig?

Herunder kan du se, hvor mange der står på ventelisten til at få tilbudt en plejebolig. 

  Okt Nov Dec Jan Feb Mar
Venteliste 21 24 26 29 30 30

Fordeling af borgerne på ventelisten:

Bøgebakken Plejehjem 9
Hvalsø Plejehjem 5
Ammershøjparken Plejehjem 6
Lejre Kommune* 10
Den samlede venteliste indeholder:   
Ansøgere der venter på demensbolig 0
Ansøgere der venter på garanti 8

Listen på siden her opdateres en gang om måneden efter hvert boligvisitationsmøde. 

*Dette er ansøgere som søger plejebolig på alle tre centre og kan både være borgere bosat i Lejre Kommune eller andre kommuner.

Sådan ansøger du

Hvis du ønsker at ansøge om en plejebolig skal du udfylde og underskrive ansøgning om varigt ophold i plejebolig.

Det kan du enten gøre ved at benytte linket øverst på denne side eller rekvirere ansøgningsskemaet hos os ved at kontakte visitationen på telefon 46464646.

Ansøgningen skal sendes til:

Visitation og Hjælpemidler
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø 

Kan du ikke selv underskrive ansøgningen, kan visitationen vejlede om værgemål og ansøgning hertil.