Hvalsø Plejehjem

Hvalsø Plejehjem er et hyggeligt plejehjem beliggende centralt i Hvalsø.

Plejehjemmet består af i alt 39 boliger: 20 i Blomsterhaven, 9 i Bøgely og 10 i Kløverhuset, som er vores enhed forbeholdt borgere med en demenssygdom. Hertil er 3 af boligerne i Blomsterhaven ægteparboliger. Der er fælles havearealer omkring hele plejehjemmet, ligesom vi nyder vores hyggelige lukkede atriumgård og fælles terrasse, der flittigt benyttes hele året. På plejehjemmet er vi ligeledes stolte af at kunne tilbyde vores beboere forplejning fra vores produktionskøkken, hvor alt mad laves fra bunden, og hvor vi har faguddannet ernæringspersonale tilknyttet. Menuer laves der i samarbejde med vores beboere.

I et fællesskab mellem ledelse, personale og pårørende skaber vi rammerne for en værdig, nærværende og indholdsrig hverdag - en hverdag der giver mening for den enkelte og som tager udgangspunkt i den enkeltes livshistorie. Derudover er der også dedikerede frivillige, som blandt andet arrangerer banko og cykler ture ligesom vi har musik- og kulturarrangementer fra "Ronkedoren" og forløb med forskellige kunstnere i "Stjernestunder" i samarbejde med Center for Kultur og Fritid.

Du kan se vores velkomstfolder her.

Luk alle
Åben alle

Om boligerne

Hvalsø Plejehjem blev taget i brug i 1951. Der er siden bygget til og moderniseret af flere omgange.

Plejehjemmet har 39 boliger fordelt på forskellige afdelinger. Alle lejligheder (på nær to) er torums lejligheder med badeværelse, soveværelse, køkkenfaciliteter og stue i størrelser fra 42-74 kvm, dør til terrasse, altan eller have.

Pasning af terrasser og altaner har du selv og dine pårørende ansvar for. Pasning af de fælles havearealer varetages af Vej og Park. 

På fællesarealerne har vi spise- og dagligstue. Der er køkken og derudover er der flere små kroge til ophold som alle kan bruge.

Mad og måltider

Alle måltider tilberedes i det lokale produktionskøkken. Den daglige tilberedning står køkkenets ernæringsfaglige medarbejdere for. Menuplanen besluttes i fællesskab med beboerne. Vi tager alle de hensyn, som vi har mulighed for.

Vi tager udgangspunkt i Lejre Kommunes madpolitik og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om institutionskost.

Der bliver opkrævet et fast beløb til mad hver måned.

Vil du være med til at skabe glæde som frivillig?

Du er meget velkommen til at blive en del af Hvalsøs venner og være frivillig hos os

Som frivillig gør du en forskel for beboerne på vores plejehjem. Samtidig får du gode oplevelser, hyggeligt samvær, større netværk og fællesskab med andre frivillige i lokalområdet. 

Du vælger selv, hvad du har lyst til at engagere dig i, og hvor meget tid du vil bruge på det. Det kan derfor både være flere timer hver uge, eller et par timer om måneden. Det er også helt op til dig, om du har lyst til at hjælpe til ved de store arrangementer, eller blot være med til at drikke en kop kaffe, fællessang eller cykle en tur.

Vi har for eksempel:

 • rickshaw-cykler
 • loppemarked og fester
 • stolegymnastik
 • dans
 • banko
 • besøgsvenner

Har du spørgsmål, og vil du vide mere så kontakt vores plejehjemsleder eller en af teamlederne. 

Vi har altid plads til flere frivillige. 

Beboer- og Pårørenderådet

Beboer- og Pårørenderådet består af repræsentanter, der vælges lokalt i husene, og repræsentanterne blandt beboernes pårørende. Derudover er der en række udpegede medlemmer i rådet bl.a. ældrecentrets ledelse og medarbejderrepræsentanter. Rådet mødes ca. fire gange om året inkl. et dialogmøde med udvalget for Social, Sundhed og Ældre. Rådet har indsigt- og høringsret i forbindelse med de årlige rapporter fra anmeldte og uanmeldte tilsyn samt kommunens budget.

Rådets sammensætning: 

 • 1 beboer fra hvert hus
 • 1 pårørende fra hvert hus
 • 2 medarbejderrepræsentanter 
 • 2 teamledere
 • 1 plejehjemsleder
 • 1 repræsentant fra Ældrerådet
 • 1 repræsentant for de frivillige


Der er valg hvert andet år/i ulige år

Ønsker du at blive valgt ind i Beboer- og Pårørenderådet eller komme med forslag til fælles arrangementer, kan du til hver en tid kontakte plejehjemslederen.

Her kan du læse de fælles vedtægter for Beboer- og Pårørenderådene

Referater
Referat, Beboer- og pårørenderådsmøde 4. kvartal 2023

Referat, Beboer- og pårørenderådsmøde 3. kvartal 2023

Referat, Fælles dialogmøde m. USSÆ og Beboer- og Pårørenderåd maj 2023

Referat, Beboer- og pårørenderådsmøde 1. kvartal 2023

Referat, Beboer- og pårørenderådsmøde 4. kvartal 2022

Referat, Beboer- og pårørenderådsmøde, 3. kvartal 2022

Referat, Fælles dialogmøde med USSÆ og Beboer- og Pårørenderåd, 2. kvartal 2022

Referat, Beboer- og Pårørenderådsmøde, 2. kvartal, 2022

Referat, Beboer- og Pårørenderådsmøde, 1. kvartal, 2022

Tilsyn på Hvalsø Plejehjem

Der er hvert år tilsyn på plejehjemmene i Lejre Kommune. De lovpligtige tilsyn bliver ført efter Serviceloven og Sundhedsloven.

Lovpligtigt uanmeldt kommunalt tilsyn
Tilsynet har til formål at sikre, at man efterlever de aftaler, der er indgået med borgerne om hjælp og støtte i hverdagen, og at hjælpen leveres på en ordentlig måde.

2023 - Tilsynsrapport

2022 - Tilsynsrapport

2021 - Tilsynsrapport

Sundhedsfagligt tilsyn
Styrelsen for Patientsikkerhed fører et sundhedsfagligt tilsyn på udvalgte offentlige og private behandlingssteder. Tilsynene er planlagte anmeldte tilsyn og tilrettelægges ud fra stikprøver og styrelsens risikoanalyser.

Der er ingen nyere tilsyn.

Ældretilsynet
Tilsynet skal hjælpe kommunerne med at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre. Tilsynet udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Levnedsmiddelkontrol